– Viktigere enn noen gang å aldersteste unge asylsøkere

Stortingsrepresentant Ingjerd Schou (H) vil at det skal settes av penger i statsbudsjettet til mer treffsikre metoder for alderstesting av unge enslige asylsøkere.

Ingjerd Schou

Stortingsrepresentant Ingjerd Schou (H) mener man må få på plass ordninger som sikrer at man unngår tvilstilfeller om unge asylsøkeres alder.

Foto: Karlsen, Anette / NTB Scanpix

– Regjeringen arbeider med mer treffsikre ordninger for alderstesting, nettopp for å unngå denne typen tvilstilfeller. Jeg håper at det blir lagt inn midler i statsbudsjettet, sier stortingsrepresentant fra Østfold, Ingjerd Schou fra Høyre.

I går fortalte NRK om Imran ved Spydeberg statlige mottak, som hevder han er 17 år. Utlendingsdirektoratet er uenig og mener han er 18.

Nå har han fått avslag på asylsøknaden, og barnepsykiater Henriette Sandven ved Sykehuset Østfold frykter for fremtiden hans.

Sandven krever at aldersvurderingene må ta mer hensyn til den mentale alderen til asylsøkerne.

Ingjerd Schou mener det er viktig at man får på plass metoder som er sikrere enn dagens medisinske undersøkelser.

– Jeg kan godt forstå drømmen om et bedre liv. Når det kom over 31.000 asylsøkere i fjor, så er det klart at det er viktigere enn noen gang at vi har treffsikre ordninger som gjør at vi får alderstestet unge asylsøkere.

Imran på Spydeberg statlige mottak

Imran kjemper en kamp for å få bli værende i Norge. Blir klagen på asylsøknaden avslått, blir han utvist fra landet.

Foto: Stian Pedersen/NRK

– Må unngå tvilstilfellene

I våres fremmet Venstres Trine Skei Grande og André N. Skjelstad forslag om utredning av nye og mer treffsikre metoder for alderstesting av unge enslige asylsøkere.

Line Henriette Hjemdal

Krfs Line Henriette Hjemdal er klar på at dagens metoder for aldersfastsetting ikke er bra nok.

Foto: Nesvold, Jon Olav / NTB scanpix

Forslaget viser til et flertall for dette i integreringsforliket fra i fjor og videre til en avtale Arbeiderpartiet, Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Venstre inngikk i 2015.

– Dagens metoder for aldersfastsetting er ikke bra nok. Derfor har KrF, sammen med en del andre partier, i integreringsforliket bedt regjeringen komme tilbake med bedre metoder for hvordan vi skal fastsette alder, sier stortingsrepresentant fra Østfold, Line Henriette Hjemdal fra Kristelig Folkeparti.

Forslaget ligger nå hos kommunal- og forvaltningskomiteen, som har frist frem til starten av november med å legge frem sin innstilling.

– Vi må unngå tvilstilfellene, men også få korrekt alder på dem som kommer til landet. Da kan vi sende ut med sikrere grunnlag, men også la de som reelt sett trenger det få bli, slår Ingjerd Schou fast.

Her er de konkrete forslagene fra Venstre:

  1. Stortinget ber regjeringen instruere UDI om tolkning av § 88 i utlendingsloven om i hvilke tilfeller aldersundersøkelse kan benyttes.
  2. Stortinget ber regjeringen utlyse midler til et forskningsprosjekt for utvikling av en metode for psykososiale aldersundersøkelser.
  3. Stortinget ber regjeringen iverksette tiltak for å sikre at aldersuttalelser fra saksbehandlere i Politiets utlendingsenhet og UDI er av god nok kvalitet, og at aldersfastsettelse i vedtak synliggjøres i tilstrekkelig grad.
  4. Stortinget ber regjeringen iverksette tiltak for å sikre at aldersuttalelser fra omsorgssenter og asylmottak foreligger i flere saker.