Vil ha omkamp om E6

Eidsvoll varsler omkamp om E6. De vil kreve nye utredninger om miljøtuneller for den nye motorveien.

E6 Langset-Ørbekk uten tunell

Statens vegvesen vil ikke ha miljøtuneller langs Mjøsa.

Foto: Illustrasjon: Interconsult/ViaNova

Eidsvoll vil ikke godta at Statens vegvesen bruker sparekniven på kommunens krav om lange miljøtuneller langs Mjøsa for den nye E6.

Kommunen krever nye planer på bordet for å behandle veisaken. Ellers får Staten ta ansvaret.

Det er på den mellomste strekningen på nye E6, mellom Minnesund og Stange, Statens vegvesen har sagt nei til seks-sju kilometer tuneller for å spare penger.

Eidsvoll krever lange tuneller for å bedre miljøet og hindre barrièrer mot Mjøsa strender. Det koster 500 millioner kroner, og er for dyrt for Statens vegvesen.

Vurderer å sende saken i retur

Men det godtar ikke SV-politiker Ruth Birkeland som har kjempet for lange tuneller på E6 i mange år.

- Her skal det gjøres en helhetlig vurdering, og så konkluderer de med å komprimere den helhetlige vurderingen til en økonomisk vurdering, sier Birkeland.

Det store spørsmålet er nå om kommunen i protest skal sende veisaken i retur, uten offentlig høring og kommunal behandling.

- Hvis vi sender den tilbake, er det for å be om andre vurderinger før vi vil legge saken ut på høring. Dette er snakk om solsiden av Norges største innsjø, påpeker Birkeland.

Økonomien har allerede lagt lokk på saken for prosjektsjef Stein Fyksen i Statens vegvesen.

- Økonomien blir veldig tung. De andre interessene er for beskjedne til å forsvare de økte utgiftene, sier Fyksen.

E6 Langset-Ørbekk med tunell

Slik vil Eidsvoll kommune ha E6: under bakken.

Foto: Illustrasjon: Interconsult/ViaNova