Vil ha nullvisjon for dødsulykker på sjøen

Det nærmer seg en million fritidsbåter i Norge, viser den nye båtlivsundersøkelsen. Nå jobber myndighetene og andre organisasjoner med å bedre sikkerheten til båtfolket.

15. juli i fjor begynte en fritidsbåt å brenne. Båten sank ved Hvidtsten i Oslofjorden.

Redningsselskapet rykker hvert år ut til flere ulykker knyttet til fritidsbåter. Her fra Hvidtsten i Oslofjorden i 2016.

Foto: Andrew Shaw / Redningsselskapet

– Det er innført en rekke tiltak de senere årene for å bedre sikkerheten for fritidsbåter; blant annet skjerpede alkoholgrenser, krav om båtførerbevis og flytevestpåbud. Nå må vi sikre et bedre kunnskapsgrunnlag om ulykker, slik at eventuelle nye tiltak vil ha effekt, sier statssekretær Daniel Bjarmann-Simonsen i Nærings- og fiskeridepartementet.

De har fått i oppdrag å lage en Stortingsmelding om sikkerhet på sjøen, der forebygging av dødsulykker blir et tema.

I løpet av årets tre første måneder har 17 personer omkommet på sjøen, noe som er tre flere enn samme tid i fjor.

De siste 10 årene har 325 personer mistet livet i fritidsbåtulykker.

Men kunnskapen om omstendighetene rundt ulykkene er fremdeles for dårlig, mener både myndighetene og flere organisasjoner, som har etterspurt informasjon.

Derfor gjennomfører Statens Havarikommisjon nå for første gang en omfattende kartlegging av alle fritidsbåtulykker med døde eller savnede.

Kartleggingen skal pågå gjennom hele 2018. Målet er at den skal gi et bedre grunnlag om hvilke tiltak som kan styrke sikkerheten til sjøs.

Ønsker nullvisjon

Antallet fritidsbåter i Norge er i ferd med å nærme seg en million, viser tall fra den nye båtlivsundersøkelsen som ble lagt fram torsdag.

De siste seks årene har det vært en økning på 200.000 båter. Dette betyr at nesten hver femte nordmann eier en båt.

Sjøfartsdirektør Olav Akselsen ønsker derfor å få på plass en nasjonal handlingsplan for å få ned antall dødsulykker, akkurat som man har for trafikksikkerheten.

Sjøfartsdirektør Olav Akselsen

Sjøfartsdirektør Olav Akselsen mener det er mulig å få til en nullvisjon for dødsulykker tilknyttet fritidsbåter.

Foto: Steinar Haugberg / Sjøfartsdirektoratet

– Vi trenger en felles nullvisjon når det gjelder ulykker på havet, på lik linje med veitrafikken, der alle relevante aktører er med på å utforme ulike tiltak, sier han i en pressemelding.

For samtidig som dødstallene knyttet til båtulykker holder seg stabile, synker antallet ulykker på veiene. I fjor døde 107 personer på veiene, det laveste dødstallet på 70 år.

– En av faktorene til de gode resultatene på veiene tror jeg henger sammen med en bred nasjonal satsing. Dette må vi nå også få til innen arbeidet med å forebygge ulykker med fritidsfartøy, sier Akselsen.

Redningsselskapet er positive

Han får støtte av kommunikasjonssjef Frode Pedersen i Redningsselskapet. De rykker ut når personer er i nød på havet, og kommer hver sommer over mange fritidsbåtulykker.

Frode Pedersen

Frode Pedersen i Redningsselskapet er glad for at sjøforsvaret tar tak i dødsfall på sjøen.

Foto: Anette Torjusen / NRK

– Forslaget er veldig gledelig og positivt. Jeg går ut fra at politisk ledelse er med på dette, sier han.

Statssekretær Bjarmann-Simonsen lover å ta med innspillene fra Sjøfartsdirektoratet og Redningsselskapet i arbeidet med Stortingsmeldingen.

– Vi må gå dypere inn i ulykkesstatistikken for å kartlegge hvordan ulykker oppstår, sier han.