Hopp til innhold

Vil ha dobbeltspor ferdig i 2022

- Nytt dobbelspor i Østfold bør stå ferdig innen 2022, mener et nytt utvalg.

Jernbane, tog, Østfoldbanen

Jerbaneverket og Østfold fylkeskommune sammen med kommunene langs Vestre linje skal jobbet for raskere utbygging av dobbeltspor gjennom Østfold.

Foto: Håvard Wien / NRK

Mandag ble det etablert et koordineringsutvalg der Jernbaneverket skal samarbeide med kommunene langs Vestre linje i Østfold og Østfold fylkeskommune.

Les flere jernbanesaker fra Østfold:

– Utred Østre linje nå!

Vil ha dobbeltspor innen 15 år

Krever ny togtrasé

Ueland raser mot sen togutbygging

- Passer Jernbaneverkets strategi

Fylkesordfører Ole Haabeth sier de ønsker å gjøre strekningen fra Oslo til Halden utbyggingsklar for dobbeltspor i løpet av to til tre år.

- Jernbaneverket sa i møtet at våre ønsker passer som hånd i hanske med deres arbeid med ny Intercity-strategi, som Stortinget har bedt om. Dette er svært positivt for oss, sier Haabeth.

- Vil ha det klart innen 2022

Det nye utvalget skal jobbe for å få frem planer og få fastlagt en trasé for dobbeltsporet så snart som mulig.

- Den store ambisjonen er å få ferdigstilt et dobbeltspor mellom Oslo og Halden innen 2022 - et spor hvor du har kapasitet både til å ta en økende godsmengde for å avlaste veiene og til å ta persontransporten og samtidig komme raskere frem, sier Haabeth.

- Skal påvirke politikerne

Jobben fremover består blant annet i å overbevise resten av landet om nødvendigheten av å få fortgang på dobbeltsporet.

- Vi har en politisk målsetning om å påvirke storting og regjering til å bevilge midler for å fullføre dette raskere, og for å få til dette må vi ha med oss Jernbaneverket, sier Haabeth.