Vil frysetørkes og vibreres til pulver når hun dør

DRAMMEN (NRK): Nye, miljøvennlige måter å begraves på blir stadig mer populært. Titalls nordmenn ønsker å bli frysetørket og vibrert til pulver etter sin død, ifølge selskapet bak konseptet.

Nina om nye begravelsesmetoder

Flere ønsker seg en mer miljøvennlig begravelse. Nina er blant dem som verken vil kremeres eller bli gravlagt i en kiste etter sin død.

Foto: Laila Nguyen

Hva med en nedbrytbar drakt lagd av sopp? Flytende væske som løser opp kroppen? En kapsel som kroppen legges i og som deretter blir plantet under et tre i bakken?

Stadig utvikles nye begravelsesmetoder som skal være mer miljøvennlige.

I Sverige har en biolog i en årrekke jobbet med en metode kalt Promession. Prosessen innebærer at kroppen dusjes i flytende nitrogen, og vibreres i stykker til et pulver før den frysetørres.

Deretter fjernes plomber, pacemakere og andre miljøfarlige fremmedlegemer. Restene gravlegges i en rask nedbrytbar kiste.

Trenden kommer til Norge

I Norge er det bare kremasjon og gravlegging i kiste som er tillatt. Men mer miljøvennlige begravelser er en trend som er på vei, fastslår gravplassrådgiver hos Kulturdepartementet, Åse Skrøvset, til NRK.

Gravplassrådgiver Åse Skrøvset

Gravplassrådgiver for Kulturdepartementet, Åse Skrøvset.

Foto: Laila Nguyen

– Vi ser det i dag både når det kommer til selve gravferden, men også med gravminner og hvordan man gjennomfører en gravferd. Så dette er noe som kommer, sier hun.

Tanken er at man skal bli ett med naturen.

– Helt naturlig

På Bragernes kirkegård i Drammen står gravsteinene tett, og inne på området stiger røyken opp fra krematoriet. Å bli kremert eller gravlagt i kiste, frister ikke for Nina, som av hensyn til familien ikke ønsker å stå fram med fullt navn og bilde.

– Hvis man ønsker å leve økologisk, i den grad man klarer i et moderne samfunn, så er dette på en måte å fullføre hele løpet, sier hun.

Når Nina dør, ønsker hun å frysetørkes.

– Det er helt naturlig å gå tilbake til jorda. Og når en først har funnet en løsning som gjør at det kan skje fort og uten utslipp til miljøet, da skjønner jeg ikke annet enn at det er en vinn-vinn-vinn-situasjon for alle.

Nina om nye begravelsesmetoder

VIL HA NOE ANNET: Nina ønsker å frysetørkes etter sin død.

Foto: Laila Nguyen

Vil frysetørke i 2018

Frysetørking, som i mange år har vært under utvikling av den svenske biologen Susanne Wiigh-Mäsak og hennes selskap Promessa, er foreløpig kun testet på griser. En lignende metode er under utvikling i Irland.

Et Promessa-prøveprosjekt i Sverige på begynnelsen av 2000-tallet mislyktes da prosjektet stagnerte. Det førte til at et titalls døde personer ble liggende på kjølerom i flere svenske kommuner i over ti år i påvente av å bli stedt til hvile med metoden.

Promessa har nå som mål å ha klart et visningsanlegg i Sverige mot slutten av sommeren neste år, forteller selskapets norske medarbeider, Bjørn-Toni Bakken.

Capsula mundi

De italienske designerne Anna Citelli og Raoul Bretzel har designet denne «kisten», hvor døde plasseres i fosterstilling. Kapselen består av naturlige materialer og er hundre prosent nedbrytbar. Foto: THE CAPSULA MUNDI PROJECT

– Nå har vi solgt rettighetene til metoden til Spania, Nederland og nordvest i USA. Det første Promatoren håper vi skal bygges i Sverige og sendes til et av landene som har kjøpt rettighetene. Deretter vil den første frysetørkingen antakelig skje sommeren 2018, sier han til NRK.

– Mye følelser

Men hvorvidt det blir lovlig med økologiske begravelser med første, gjenstår å se. Norge har et av de strengeste lovverkene knyttet til gravferd og gravplass, sier Skrøvset.

– Jeg tror det handler mye om etikk, at vi på en måte ønsker å håndtere dette innenfor en verdig og etisk ramme, sier gravplassrådgiveren.

Men mer miljøvennlige begravelser kan komme på plass dersom de viser seg å være gode alternativer, tror Skrøvset:

– Det er mye følelser knyttet til gravferd og den avdøde. Så de etiske aspektene er veldig viktige for å ivareta de gjenlevende.

Nye begravelsesmetoder ved Coeio

Jae Rhim Lee, en kunstner som er tilknyttet Massachusetts Institute of Technology, har utviklet en nedbrytbar drakt som inneholder sopp og andre mikroorganismer. Denne skal hurtigere bryte ned kroppen og forsyne jorden med næring.

Foto: Coieo