– Tvinges til å gå av med pensjon

Oslo Høyre vil fjerne alle sær-aldersgrenser i Oslo kommune slik at arbeidstakere kan stå i jobb så lenge de vil. De mener det er meningsløst at for eksempel gravferdssangere ikke får jobbe etter de har fylt 60 år.

Eirik Lae Solberg

Høyres gruppeleder Eirik Lae Solberg fremmer nå forslag i bystyret om å fjerne sær-aldersgrensene i Oslo kommune.

Foto: NTB, Anette Karlsen / Høyre

En rekke yrkesgrupper har lavere pensjonsalder enn 67 år, og de blir i praksis tvunget til å gå av selv om de ikke ønsker det, mener Høyre.

Høyres gruppeleder Eirik Lae Solberg fremmer nå forslag i bystyret om å fjerne sær-aldersgrensene.

– Vi har flere meningsløse aldersgrenser for når folk må gå av i stillinger i Oslo kommune, sier Eirik Lae Solberg.

– Tvinges til å pensjonere seg

Som eksempel på det han mener er en meningsløs særaldersgrense trekker Eirik Lae Solberg fram pensjonsalderen på 60 år for sangere ved krematoriene.

Men det er flere enn gravferdssangere som har lavere pensjonsalder enn 67 år i Oslo kommune.

Brannkonstabler må for eksempel også gå av når de er 60 år, vann- og avløpsansatte som har nærkontakt med kloakknettet når de fyller 63 år og sykepleiere når de runder 65 år.

Ifølge Eirik Lae Solberg betyr særaldersgrensene at arbeidstakere i praksis tvinges til å pensjonere seg, og det vil han ha slutt på.

– For det første er det mange av disse ansatte som har lyst til å jobbe lenger og det har de ikke mulighet til i dag. For det andre er det jo en fordel for Oslos innbyggere at de med erfaring og gode kunnskaper innen sitt felt kan fortsette lengere i jobben sin.

– Men skal folk tvinges til å stå i jobb til de blir 67 år?

– Nei. Dette forslaget skal gjøre det mulig for de som ønsker å jobbe lengere. Men de som ønsker å gå av tidligere skal fortsatt ha muligheten til det.

– Oppsiktsvekkende valgkamputspill

I forslaget til bystyret ber Høyre om en oversikt over alle særaldersgrenser i kommunen slik at disse kan fjernes.

– Noen av disse grensene må være en diskusjon i tariffoppgjøret, mens noen av de kan vedtas i bystyret, sier Lae Solberg.

Fagforbundet i Oslo synes det er utidig å fremme et forhandlingstema på denne måten, men vil ikke diskutere innholdet i forslaget nettopp fordi det kan bli tema i framtidige tariffoppgjør.

Rina Mariann Hansen

Arbeiderpartiets Rina Mariann Hansen.

Foto: Picasa/Arbeiderpartiet

Også Arbeiderpartiets Rina Mariann Hansen er negativ til framgangsmåten.

– Jeg syntes det er ganske oppsiktsvekkende at Høyre bruker ansattes rettigheter som et valgkamputspill. I Oslo har vi hatt en lang tradisjon for at de store partiene, Høye og Arbeiderpartiet, har vært enige om at forhold som angår de ansattes rettigheter foregår i forhandlinger mellom Oslo kommune, som arbeidsgiver, og de ansattes organisasjoner.

Er ikke uenige med Høyre

Arbeiderpartiet er ikke uenig i Høyres mål, men mener at det er bedre måter å beholde verdifull arbeidskraft på enn å fjerne særaldersgrensene.

– Vi ønsker at de som har mulighet og helse til det, skal stå i jobbe så lenge de orker. Men jeg tror vi heller bør begynne med yrker som barnehageassistenter, hjelpearbeidere og tunge omsorgsyrker, hvor mange tvinges til å gå av tidligere med for eksempel AFP, fordi de har for tunge yrker som er lite tilrettelagte. Vi bør tilrettelegge for at de som ønsker kan stå lenger i jobb, sier Hansen.