Vil lokke ungdom ut i marka med skatepark og klatrevegg

For å få flere til å bruka marka, vil kommunen bygge idrettsanlegg og baner like opp til skogen. Naturvernforbundet mener det kommer til å ødelegge for vanlige turgåere.

FLERE I MARKA: For å få flere til å bruka marka, vil kommunen bygge idrettsanlegg og baner like opp til skogen. Naturvernforbundet tror kommunen har liten støtte til sitt forslag.

Maren Malthe-Sørenssen

FORSVARER FORSLAGET: Maren Malthe-Sørenssen, fraksjonsleder for Høyre i byutviklingskomitéen i Oslo bystyre, har tro på at tilrettelagte aktiviteter i marka vil få flere ungdommer til å benytte seg av friluftsområdene rundt hovedstaden.

Foto: Trine Nicolaysen Dahl

Det er noen områder i randsonen, mellom bebyggelsen og skogen, som kan åpnes for såkalt urbant friluftsliv

Marren Malthe-Sørenssen (H)

Joggere, folk som bader, turgåere og syklister konkurrerer om plassen rundt Sognsvann i Nordmarka en varm maikveld.

Dette er ett av ni områder i marka som allerede har en sone som er tilrettelagt for aktiviteter.

Selv om Oslo-marka er godt brukt, vil kommunen få flere grupper til å komme seg ut og bruke friluftsområdene.

Løsningen er å sette opp sportsanlegg innenfor markagrensen, i sonen mellom bebyggelse og skogen, mener kommunen.

– Det er noen områder i randsonen, mellom bebyggelsen og skogen, som kan åpnes for såkalt urbant friluftsliv, sier Maren Malthe-Sørenssen, fraksjonsleder for Høyre i byutviklingskomitéen i Oslo bystyre.

Må møte befolkningsveksten

Kommunen vil innføre såkalte aktivitetssoner med ulike anlegg i et bredt belte rundt nesten hele byen.

Forslaget er en del av flere tiltak kommunen har lagt frem i forslag til ny kommuneplan «Smart, trygg, Grønn – Oslo mot 2030», som tar sikte på å møte og legge til rette for befolkningsveksten i hovedstaden.

– Vi tror på tilrettelagte aktiviteter som man kan dra og benytte når man har lyst. Det kan for eksempel være en klatrevegg, en sykkelløype eller en skaterampe, sier Malthe-Sørensen.

NB! Kartet er hentet fra kommuneplanen, og orginalbildet ser du med bedre detaljer og større format på kommunens egne nettsider.

KOMMUNEPLAN FOR OSLO

STORE PLANER: Slik ser Oslo kommunes strategi for arealbruk ut fram mot 2050. De grønne skraverte feltene er de områdene som er tenkt til aktivitetssoner i marka.

Foto: Plan- og bygningsetaten / Oslo kommune

Skogens ro

Gjermund Andersen

ØDELEGGER: Gjermund Andersen, styreleder i Naturvernforbundet i Oslo og Akershus tror idrettsanlegg i skogkanten vil ødelegge stillheten og roen i marka.

Foto: Grethe Kielland Jenssen / NRK

Byrådets forslag om å se på randsonen til marka som en variert overgangssone, der Oslo-folk kan få tilbud om mer tilrettelagt bruk, har møtt stor motstand blant lokalpolitikere og beboere i Groruddalen.

Også Naturvernforbundet tror idrettsanlegg i skogkanten vil virke mot sin hensikt og ødelegge for vanlige turgåere.

– Man fratar de vanlige turgåerne muligheter til å oppleve natur. Alle spørreundersøkelser viser at det er de to kvalitetene stillhet og ro, som er de store etterspurte kvaliteten i marka, sier Gjermund Andersen, styreleder i Naturvernforbundet i Oslo og Akershus.

Han tror også folk kan miste nærheten til marka, hvis det blir bygget ut for ulike aktiviteter rundt hele byen, mellom bebyggelsen og skogen.

– Da må man forbi en masse anlegg med asfalterte veier og greier, der man før kom rett inn i marka, sier Andersen.

– Mye mark å ta av

Malthe-Sørensen tror Naturvernforbundets bekymring er grunnløs.

Hun mener det er nok urørt natur for folk i hovedstadsområdet å boltre seg i, ettersom marka er to tredjedeler av Oslo.

Jeg tror det er så mange som vil reagere på dette at jeg håper fornuften vil seire.

Gjermund Andersen, Naturvernforbundet

– Vi har mye mark å ta av. Jeg tror markavenner helt fint tåler å passere noen glade og aktive ungdommer på vei til sin tur med fred og ro i skogen, sier hun.

Gjermund Andersen fra Naturvernforbundet tror kommunen har liten støtte til sitt forslag.

– Jeg tror det er så mange som vil reagere på dette at jeg håper fornuften vil seire.

Beklager, vi kunne ikke vise innholdet.
Se «DOGA» i nytt vindu