Risikerer straff for å ha utvidet skianlegg uten lov

Kolsås skisenter risikerer straff for å ha utvidet Kolsåsbakken inn i et vernet naturområde.

Kolsås skisenter

Fylkesmannen sier det kan bli aktuelt å fjerne jordmassene inne i landskapsvernområdet.

Foto: Statens naturoppsyn, Oslo

Tidligere i høst ble det avdekket at skisenteret hadde hogd ned trær og planert inne i Kolsås-Dæhlivann landskapsvernområde som grenser mot skianlegget.

Fylkesmannens miljøvernavdeling har nå anmeldt inngrepet til politiet, sier seksjonssjef Maren A. Esmark.

– Det er to ting som er alvorlig her. For det første er det et svært inngrep. Det er store mengder masser som er fylt ut, og det er et lite område som er hugget. Det er alvorlig. For det andre har de tatt seg til rette i et landskapsvernområde hvor denne type tiltak er forbudt, sier Esmark.

– Tolker markaloven for strengt

Artikkelen fortsetter under videoen.

Video Skisenter risikerer straff

Visste ikke at området var vernet

Skisenteret i Bærum har i år brukt store summer på å forbedre Kolåsbakken. Blant annet er avstigningspunktet for skiheisen flyttet oppover, forklarer daglig leder Sverre Monsen Sejersted.

– Så har vi laget en ny trasé rundt en kolle og fylt opp noe der.

– Så dere var ikke klar over at dere utvidet slalåmbakken inn i naturområdet?

– Nei, vi var ikke 100 prosent klar over det. Vi var klar over at vi beveget oss utenfor bakkens område, Vi har tillatelse fra grunneier og kommunen til å gjøre de tiltakene, men vi har ikke hentet inn nødvendig tillatelse fra fylkesmannen. Det var vi ikke fullstendig klar over da vi satte i gang, og det burde vi selvfølgelig ha vært, sier Sejersted.

(Artikkelen fortsetter under bildet.)

Kolsås skisenter

Flere meter tykt jordlag er lagt inne i verneområdet.

Foto: Statens naturoppsyn, Oslo

Uenighet om hvor stort område som er rasert

Kolsås-Dæhlivann landskapsvernområde ble opprettet i 1978. Hvor stor bit av verneområdet som nå er rasert er heller ikke helt klart.

– Tror det dreier seg om 200-300 kvadratmeter, sier Sejersted.

Men Statens naturoppsyn, som har vært på befaring i alpinanlegget i høst, mener det er et ti ganger så stort område som er ødelagt. Bilder tatt under befaringen tyder på at det er fylt på et flere meter tykt jordlag inne i verneområdet.

Nei til idrett i marka

– Vi har nå anmeldt saken. Men vi må vente til våren for å se hvor alvorlig det er, og om det er mulig å rette opp skadene. Det kan bli aktuelt å fjerne massene og eventuelt legge tilbake landskapet slik det var, sier Esmark.

Seksjonssjefen hos fylkemannen bekrefter at skisenterets ureglementerte slalåmsving inn i verneområdet kan få kostbare konsekvenser.

– Heldigvis er det veldig sjelden at folk gjør inngrep innenfor reservater og landskapsvernområder. Men i de få sakene som har vært tidligere i Norge, har det vært snakk om til dels store bøter, avslutter Esmark.

Kolsås skisenter

Fylkesmannen har anmeldt Kolsås skisenter for inngrepene

Foto: Statens naturoppsyn, Oslo