Ulven best likt i byen

Byfolk er mest positive til ulv ifølge en ny rapport fra Norsk institutt for naturforskning om folks holdninger til rovdyr. 73 prosent i Oslo liker at det er ulv i Norge, mens bare 48 prosent av folk på steder med under 2000 innbyggere er enige.