Trafikkulykke på E16 i Hønefoss

Politiet rykker ut til trafikkulykke på E16 ved Monserud i Hønefoss. Skadeomfanget er ukjent. Det er noen problemer i trafikken på stedet.