Trafikk-kaos i vente

Mandag stenges ett av tre kjørefelt i hver retning i festningstunellen.

Nytt kjøremønster
Foto: Erik Engen / NRK

Statens Vegvesen begynner arbeidet med å koble Festningstunellen til Bjørvikatunellen på mandag. Det vil bety lengre køer, nytt kjøremønster og lavere fartsgrense gjennom tunellen.

Festningstunnelen

Slik ser det ut inne i tunnelen.

Foto: Erik Engen / NRK

LES OGSÅ: Redusert fremkommelighet

Trafikkansvarlig i Østlandssendingen forklarer deg alt om det nye kjøremønstret: Trykk HER

- Vi er forberedt

På grunn av begrensningene antar Vegvesenet at kapasiteten gjennom Oslo vil reduseres med en fjerdedel, ned 2000 fra 8000 biler i dag. De oppfordrer derfor de som kan til å la bilen stå hjemme og benytte seg av kollektivtransporten.

Ruter, som drifter kollektivtrafikken i Stor-Oslo, er allerede forberedt på kaos i Oslotrafikken mandag.

- På de linjene som blir berørt er vi innstilt på å sette inn flere busser, dersom det viser seg at bussene blir satående å stampe i kø, sier informasjonssjef Gry Isberg.

LES: Dette er de nye rutene

SE VIDEO: (saken fortsetter under)

Video nsps_upload_2009_10_24_13_53_42_4632.jpg
Denne videoen er dessverre ikke tilgjengelig. Kontakt oss dersom du har spørsmål.

- Kjør kollektivt

For å få kollektivtrafikken fram, er et det etablert kollektivfelt på Ring1. Men der vil også det meste av biltrafikken gå. Det kan føre til at også kollektivtrafikken blir forsinket.

- Det er nettopp derfor vi oppfordrer bilistene til å reise kollektivt, så unngår man det, sier Isberg.

Dersom antall biler på veien ikke reduseres, regner Vegvesenet med at køene vil forplante seg til andre steder i trafikken.

Festningstunnelen

Ny skilting

Foto: Erik Engen / NRK

LES OGSÅ: Rushtiden vil vare lenger

Skal kobles til Senketunnelen

Bakgrunnen for at kapasiteten i Festningstunnelen blir begrenset, er at den skal kobles til senketunnelen i Bjørvika.

En 100 meter lang grop er gravd ut under Festnigstunellen, som skal kobles på Bjørvika ved at gulvet gradvis skjæres bort.

Tunnelløpet er strengt i enden der sammenkoblingen skjer. Tunnelen benyttes fram til avkjøringsrampen - det såkalte danskeløpet – og videre i et nytt midlertidig kjørefelt rundt Havnelageret, som flettes inn på E18 på høyde med børsen.

I det vestgående tunnelløpet går det to felt ut av Oslo (inn mot Lysaker) og ett felt mot Oslo. Det er med andre ord møtende trafikk i tunnelen. Kjøreretningene er fysisk atskilt med en fysisk sperre.

LES: Dette bør bilistene merke seg

Arbeidet vil pågå i om lag et halvt år, altså fram til mai 2010.

Illustrasjon festningstunellen

Det arbeides nå under Festningstunnelen. Den skal tilpasses senketunnelen som ligger lavere i terrenget.

Foto: Statens Vegvesen