Hopp til innhold

Tørken kan få ringvirkninger for mange

Den varme sommeren og tørken har ført til krise for flere bønder. Men tørken kan også føre til nedgangstider for en rekke andre næringer og yrkesgrupper.

Mads Lier

NEDGANG: Mads Lier sier han merker en nedgang i etterspørselen.

Foto: Dag Aasdalen / NRK

Når inntektene uteblir må bøndene skrinlegge investeringer og vedlikehold, og dette kan blant annet ramme salg av maskiner og annet utstyr.

Mads Lier, daglig leder på Eiksenteret på Kløfta, som importerer traktorer og landbruksmaskiner, sier at de allerede merker en viss nedgang i etterspørselen.

Mads Lier

Mads Lier, daglig leder på Eiksenteret merker særlig nedgang i etterspørselen etter åkersprøyter, slåmaskiner, gressutstyr.

Foto: Dag Aasdalen / NRK

– Vi merker det spesielt på åkersprøyter, slåmaskiner, gressutstyr. En del sånt som fint kan vedlikeholdes litt til og gå noen år til, da velger de å gjøre det isteden, sier Mads Lier, daglig leder på Eiksenteret på Kløfta.

Droppe investeringer

Bjørn Eivind Engebretsen er bonde på Nes i Akershus. Han mener mange nå reparerer gammelt fremfor å investere i nytt, og at avlingssvikten gjør at mange bønder må droppe investeringer neste år.

Bjørn Eivind Engebretsen

Bjørn Eivind Engebretsen håper på bedre forhold neste år.

Foto: Dag Aasdalen / NRK

– De vil holde på investeringene for å få hjulene til å gå rundt. Også må man jo bare tro at det går 70 år til neste gang, og at det blir et nytt og bedre år neste år, sier Engebretsen.

Rune Henriksen er også bonde i Nes. Han regner med bare en femdel av normal avling.

– Det er ikke noen penger å handle for. Det står mye på ønskelisten, men det er ikke handlingsrom for det. Det kan se ut som det kan gå noen år før vi kommer dit igjen, sier han.

– Kan det få ringvirkninger også for andre yrker?

– Ja, ting som har stått på vedlikeholdslista blir utsatt. Det er mange ting som brukes i landsbruket og mange som får ringvirkninger av dette.

Rune Henriksen

Rune Henriksen, her med datteren Tiril Kristine, regner med bare en femdel av normal avling i år.

Foto: Dag Aasdalen / NRK

Robust landbruk

Ivar Pettersen ved Norsk institutt for bioøkonomi, mener situasjonen for bøndene fremover er mer usikker.

– I år blir et dårlig år for en del bønder. Usikkerheten er økende, men bønder investerer langsiktig. Derfor tror jeg ikke investeringsnivået går ned på sikt, sier han og fortsetter:

– Akkurat i år er det en krise som kom veldig brått på. Denne må håndteres på en kortsiktig måte, men på sikt må landbruket bli robust nok til å tåle slike svingninger som vi må regne med blir mer normalt.

Han mener Stortingets holdning til inntektene for bøndene tilsier at de kompenseres for økt usikkerhet.

– Det er bedre at bøndene får evne til å håndtere en mer usikker normalsituasjon, enn at det blir normalt at staten trår til med kriseløsninger. Og dagens politikk tilsier at bøndene skal ha kompensasjon for økt risiko som følge av mer krevende klima, sier Pettersen.