Hopp til innhold

Drapstiltalt skal også ha mishandlet barna

Den 53 år gamle kvinnen som er tiltalt for overlagt drap, etter at mannen hennes ble funnet i en utbrent bil på Tranby i mars 2013, er også tiltalt for å ha mishandlet barna sine.

Den utbrente bilen som ble funnet på Lier

Ektemannen (57) ble funnet i denne utbrente bilen på Tranby i Lier.

Tidligere har det vært kjent at kvinnen kom til å bli tiltalt for overlagt drap. Men i tiltalebeslutningen fra Oslo statsadvokatembeter er 53-åringen også tiltalt for en rekke andre punkter.

Statsadvokat Trude Sparre

– Vi kommer til å legge fram et omfattende bevismateriale i retten, sier statsadvokat Trude Elisabeth Sparre.

Foto: Sigurdsøn, Bjørn / SCANPIX

– Det gjelder fem punkter om familievold mot felles barn, og det er seks forskjellige poster som går på påvirkning av vitner, sier statsadvokat Trude Elisabeth Sparre.

Hun skal blant annet ha mishandlet, truet og krenket parets felles barn. Statsadvokaten karakteriserer denne mishandlingen som grov.

– Det er hovedsaklig fordi det har gått over en lang periode, eller vart over tid som det heter i loven, sier Sparre.

Barna har også vært vitne til den behandlingen faren ble utsatt for. Mishandlingen dreier seg om slag, kloring, dytting og trusler, i tillegg til at tiltalte skal ha vist en manipulerende, trakasserende og kontrollerende adferd.

En av ekteparets døtre skal ha blitt utsatt for trusler etter at hun hadde avgitt forklaring for politiet. 53-åringen mente datteren burde endre sin forklaring og fortelle politiet at hun hadde løyet i sitt første avhør. Kvinnen har også prøvd å påvirke vitner før de skulle forklare seg for politiet. Disse punktene er også kvinnen tiltalt for.

Ikke mulig å fastslå dødsårsaken

Ektemannen ble funnet i en utbrent bil på Tranby i mars 2013. Ifølge tiltalen fra statsadvokaten er det ikke mulig å fastslå dødsårsaken, fordi den drepte hadde store brannskader. Om mannen var død da bilen ble satt i brann har ikke etterforskerne klart å finne ut av. I forkant av drapet skal kvinnen ha kjøpt brennbar væske og trolig fått ektemannen til å ta beroligende midler

53-åringen kan bli dømt til å betale oppreisning og erstatning til etterlatte etter ektemannen, og hun kan også miste arveretten etter ektemannen og retten til å sitte i uskiftet bo.

Dessuten kan kvinnen miste retten til eventuelle forsikringsutbetalinger når saken kommer opp for domstolen.

Det er satt av seks uker til rettsaken som starter i Drammen tingrett den 13. januar 2015.