Til Oslo for å kreve jernbanepenger

I dag reiste en delegasjon til Stortinget for å kreve mer penger til jernbane. Men de fikk ingen løfter med hjem igjen.

Fylkesordfører Ole Haabeth
Foto: Birger Kjølberg / NRK

Onsdag dro en tverrpolitisk gruppe til Oslo for å overbevise stortingets transport- og kommunikasjonskomite om at Østfold trenger mer penger til tog og vei over statsbudsjettet.

Ingen løfter med hjem

Fylkesordføreren ledet delegasjonen. Han er godt fornøyd med møtet, men fikk ingen løfter med hjem.

- Vi fikk ikke det. Hadde det vært så enkelt så hadde vi dratt inn til Oslo ofte, sier fylkesordfører, Ole Haabeth.

Han understreker at det var et høringsmøte i forbindelse med statsbudsjettet.

- Og da fungerer det på den måten at vi får anledning til å legge fram budskapet vårt, og så stiller komitéen spørsmål.

- Det virket som de forsto budskapet vårt. De stilte relevante sprøsmål som delegasjonen kunne svare godt på. Men noen løfter det fikk vi ikke, sier han.

Ønsker femti millioner kroner

Før onsdagens møte fortalte han at de håper å få femti millioner kroner til Østfold neste år.

- Jeg tror ikke det er så lett, men vi må hvertfall si klart fra om at behovet i Østfold er stort, sier han.

Dobbeltspor og ny jernbanetrasé

For ønsket er byggestart for ny driftsbanegård i Halden, videreføre planlegging av nytt dobbeltspor til Halden, og å få 30 millioner til å detaljprosjektere ny jernbanetrasé gjennom Moss.

Gruppa ønsker en oppgradering av Ski stasjon, og et dobbeltspor mellom ski og Oslo slik at det kan kobles på Østre linje. De vil også ha penger til å styrke kollektivtrafikken, og til å ruste opp riksveiene.

- Men er det realistiske krav dere kommer med?

- Det må komitéen arbeide med. Vi må hvertfall si fra om hvordan situasjonen er i Østfold, sier han.