Hopp til innhold

Sykehusene i Oslo må kutte mer

Oslo Universitetssykehus må gjennomføre store kostnadskutt også neste år. Sykepleierforbundet frykter det vil føre til lengre ventetid for pasientene.

Lederne i offentlige bedrifter frykter for rekrutteringen av kvalifisert arbeidskraft

Ved Ullevål sykehus, en del av Oslo Universitetssykehus, må de ansatte belage seg på nye kutt neste år.

Foto: Åserud, Lise / NTB scanpix

Det hviler fortsatt mørke skyer over sykehusene i Oslo. I år har det vært kraftige kutt og det må fortsette neste år, varsler administrerende direktør Bjørn Erikstein.

"Basert på den informasjonen som foreligger kan det tyde på at foretaket må redusere kostnadene med over 700 millioner kroner." Det skriver han i sin vurdering før torsdagens styremøte.

Oslo Universitetssykehus har gått gjennom store innsparinger i år. Etter at Ahus i Lørenskog tok over 160.000 pasienter fra Oslo og Follo, har sykehusene i Oslo måttet redusere antall ansatte og bruke mye mindre penger.

- For høy fart

Erikstein skriver at aktiviteten ennå ikke har kommet ned på riktig nivå i forhold til hvor mye penger sykehuset har til rådighet.

Bjørn Erikstein

Bjørn Erikstein, administrerende direktør ved Oslo Universitetssykehus varsler kutt på minst 700 millioner i 2013.

Foto: Petter Sommer / NRK

Til styret skriver han blant annet: "For enkelte klinikker vil dette slik budsjettet så langt er lagt, bety en reduksjon i kostnader på over 10 pst. Dette skyldes både at driftskostnadene i klinikken til dels er betydelig høyere enn budsjettert i 2012, hvilket gir en for høy inngangsfart inn i 2013, og klinikkens andel av budsjettutfordringen i 2013."

Nytt datasystem til 600 millioner

Krever rask behandling etter triksing med ventelister

– Pasienter forsvinner i systemet

800 ansatte

Merete Norheim Morken foretakstillitsvalgt for sykepleierne ved Oslo Universitetssykehus frykter store kutt i staben.

– Jeg er veldig bekymret for den økonomiske situasjonen. Personalkostnadene er den største utgiftsposten vår. Skal man spare så mye som det er lagt opp til må man fjerne over 800 ansatte. Det vil blant annet føre til lengre ventelister, sier hun.

Frykter for pasientene

Sykepleierforbundet frykter at nye kutt vil ramme pasientene.

– Vi har lenge fryktet for pasientsikkerheten i denne omstillingen. Vi har ikke fått midler til å finansiere omstillingen. Vi har opparbeidet stor gjeld og det er vi redd for skal ramme pasientene, sier Merete Norheim Morken i Norsk Sykepleierforbund.

Frykter pasienter kan dø

Helsekøen øker kraftig i Oslo

Flere sparetiltak

I sin orientering til styret skriver administrerende direktør Erikstein at sykehuset arbeider på flere områder for å spare penger.

Noen klinikker er spredd på flere sykehus og kan få en mer effektiv drift ved å samle aktiviteten.

Sykehuset kan spare penger ved at flere typer behandling endres fra døgnbehandling som krever overnatting, til dagbehandling. Dette kan redusere behovet for senger.

Samhandling med kommuner og private aktører kan også redusere aktiviteten ved Oslo Universitetssykehus, skriver Erikstein i sin orientering til styret.

Professor refser sammenslåingen av sykehusene