Hopp til innhold

Nytt datasystem til 600 millioner

Oslo Universitetsykehus skal kjøpe inn nytt datasystem til nærmere 600 millioner kroner. Det ble vedtatt av styret fredag formiddag.

Styremøte OUS

Styremøte OUS, 10. august.

Foto: Petter Sommer / NRK

Administrerende direktør ved Oslo Universitetssykehus (OUS) Bjørn Erikstein la fram forslag om å innføre det såkalte DIPS som pasientadministrativt system og elektronisk pasientjournal på et styremøte fredag.

– Det finnes ingen andre systemer vi kan velge. Det finnes mye DIPS-kompetanse i Helse Sør Øst, i og med at syv av foretakene allerede benytter dette systemet. Det er en fordel, sa Erikstein under styremøtet.

Bjørn Erikstein

Bjørn Erikstein.

Foto: Sommer / Petter

Et enstemmig styre stemte for forslaget. Hovedhensikten er å få på plass et felles datasystem for de ulike sykehusene som inngår i OUS.

Beregnet pris for datasystemet: 573 millioner kroner.

I dag har de ulike sykehusene i OUS forskjellige datasystemer. Det gjør det umulig å sende journaler elektronisk i mellom sykehusene.

Dagens system frustrerer ansatte

I fjor høst sa helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen at det er utrolig at sykehuset har endt opp med tre forskjellige elektroniske journalsystemer.

Det er kjent at leger og sykepleiere opplever dagens system som et tidssluk, fordi det tar tid å få sendt og innhentet opplysninger, for eksempel journaler, mellom de ulike sykehusene.

Hastverk

Helse sør-øst har en rammeavtale om bruk av DIPS-løsningen, men den utløper 20. august. Derfor hadde styret det travelt med å vedta innføring av et felles system.

Raymond Robertsen (H)

Raymond Robertsen (H).

Foto: Petter Sommer / NRK

Under styremøtet ble det ytret misnøye om at tidsfristen for en avgjørelse omkring datasystemet er kort.

– Jeg forstår at vi har en frist vi må forholde oss til, men jeg føler meg litt presset i denne situasjonen. Jeg skulle gjerne hatt mer tid til å ta et valg, sa Roymond Robertsen styrerepresentant og Høyre-politiker.

Han mener også det er bekymringsverdig at man ikke har flere leverandører å velge i.

– Vi gjør oss avhengige av èn leverandør, og på sikt kan det få konsekvenser. Det kan gå ut over innovasjon og utvikling. Prisen vil også bli avgjort av dette. Vi har dessverre for få miljøer som er gode på slike systemer, sa Robertsen på møtet.

– Må velge beste løsning

Erikstein svarte med å si at slike hensyn vil forsinke prosessen.

– Vi kan ikke ta for mye ansvar for at DIPS har monopol på levering av denne typen datasystemer, vi må bygge opp vår egen kompetanse og skaffe det systemet som fungerer best for oss, sa direktøren.

Det nye systemet skal være på plass innen slutten av 2014.