Sykehus koordinerer AMK

Oslo universitetssykehus koordinerer AMK etter voldshendelsen på Kongsberg, og akuttmottaket følger utviklingen tett. Drammen sykehus er satt i beredskap.

Oslo universitetssykehus har ikke fått beskjeder om at noen pasienter er på vei til dem onsdag kveld, men har likevel bedt akuttavdelingen følge situasjonen.