Suspendert fra stilling

Byggesaksleder i Halden som har vært under gransking for korrupsjon er suspendert.

Asbjørn Montelius

SUSPENDERT. Asbjørn Montelius har vært gransket for mulig korrupsjon, og i en rapport fra advokatfirmaet Hjorth DSA får byggesakslederen massiv.

Foto: Joakim S. Enger

Byggesaksleder Asbjørn Montelius i Halden kommune er suspendert med øyeblikkelig virkning fra sin stilling i kommunen.

Det bekrefter rådmann Gudrun Haabeth Grindaker overfor NRK.

Montelius har vært gransket for mulig korrupsjon, og i en rapport fra advokatfirmaet Hjorth DA får byggesakslederen massiv kritikk.

Etter det NRK kjenner til er de ansatte ved byggesaksavdelingen orientert om suspensjonen i dag.

- Vi har fått en granskingsrapport og anbefalinger fra Hjort AS som vi vurderer, og utover det ønsker jeg ikke å si noe mer enn at dette nå er en personalsak, sier Gudrun Haabeth Grindaker til NRK.

Les granskernes sluttrapport her

Massiv kritikk

I forrige uke presenterte Alexandra Bech Gjørv sin granskingsrapport for formannskapet i Halden.

Granskingen av byggesaksleder Asbjørn Montelius ble vedtatt i mai i år, og kom i stand på bakgrunn av tips til kommunen om mulig korrupsjon knyttet til byggesakslederen.

Granskningsrapporten av byggesakslederen i Halden peker både på formelle feil, rollesammenblanding og involvering i saker med private, økonomiske interesser.

Tirsdag denne uka ble rapporten offentliggjort.

Les også:

Varslet rask reaksjon

Tirsdag varslet også rådmann Haabeth Grindaker at det ville komme en rask reaksjon i bakkant av rapporten.

- Dessverre har granskningen avdekket alvorlige forhold. Vi har fått noen anbefalinger fra Hjort som vi må sette oss grundig inn i, sa hun til NRK tirsdag.

Rådmannen er opptatt av tilitten til Halden kommune hos innbyggerne og samarbeidspartnere, og varslet rask handling på bakgrunn av rapporten.

- Når vi har fått dokumentert slike alvorlige forhold, må vi selvsagt raskt vurdere og gjennomføre tiltak som raskt kan iverksettes.

Dette av hensyn til tilliten til kommunen. Granskningsrapporten berører enkeltindivider, og jeg har full forståelse for at dette er en belastning for den som blir gransket, sier Haabeth Grindker til NRK.

Les også:

Vil ikke spekulere

Underveis i granskingsprosesen har Halden kommune holdt en dempet profil i forhold til byggesakslederen, og de utspill media har kommet med.

Haabeth Grindaker har vært tydelig på, at dette dreier seg om en personalsak, og at det er uaktuelt for henne å spekulere rundt byggesakslederens fremtid i Halden kommune via media.

- Det er naturlig, at det etter en slik rapport er en dialog mellom arbeidsgiver og ansatt. Innholdet i denne kontakten er et forhold mellom nettopp arbeidsgiver og ansatt, og håndteres internt, og ikke gjennom media, sier Gudrun Haabeth Grindaker til NRK.

Les også:

Varslene

Av granskningsrapporten står det å lese at Varsel nr. 1 kom til kommunen som en anonym, intern varsling.

Varslet besto i et brev med mange kritiske påstander om ulike reguleringssaker som er kjent fra media samt kritikk mot politiske miljøer i kommunen.

I tillegg retter brevet konkrete beskyldninger mot enhetslederen for kommunens enhet for plan, byggesak og geodata. Det er disse beskyldningene granskerne er bedt om å se nærmere på.

Varsel nr 1 peker konkret på tre plan- og byggesaker knyttet til tomter som grenser til Grimsrød gård, som eies av enhetslederens ektefelle.

Sakene ble behandlet og avgjort i 2005 og 2006, og varslene går ut på at enhetslederen skal ha utnyttet sin posisjon i kommunen til å sikre raskere saksbehandling enn normalt, og i ett tilfelle at han skal ha mottatt penger for å sørge for at saken fikk et bestemt utfall.

Varsel nr. 2 ble levert anonymt i postkassen til tidligere konstituert rådmann Eivind Hansen.

Varselet går ut på at uenighet om en privat regning for utført arbeid i 2007 har medført at enhetslederen sørget for at arkitektfirmaet ble utestengt fra oppdrag for kommunen.

Tipset lyder på at saker som har vært fremmet av arkitektfirmaet har blitt trenert i den kommunale byggesaksbehandlingen, samt at det i deres saker har blitt stilt strengere krav enn overfor andre private aktører.