Student sitter korona-fast 30 minutter fra skolen

Mette Johansson frykter hun ikke får fullført studieåret dersom hun ikke kan passere grensa fra hjemstedet i Sverige og til studiestedet i Norge.

Mette Johansson

Mette Johansson må inntil videre studere uten å være på høgskolen. Det mener hun kan bli problematisk i lengden.

Foto: Privat

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten.

Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Jeg sa opp min åtte til fire-jobb for å studere. Høgskolen er min arbeidsplass nå. Hvis dette fortsetter til årsskiftet, så er det ødeleggende, sier Mette Johansson.

Hun er bosatt i Strömstad, men studerer informatikk ved Høgskolen i Østfold på den norske siden av grensa.

Frem til nå har hun kjørt til høgskolen nesten daglig uten å gå i karantene, akkurat slik dagpendlere i jobb gjør. Det mener hun må til for å få tilgang til datautstyret som trengs i studiene. I tillegg har hun stor nytte av veiledningen hun får til de ukentlige oppgavene hun skriver.

I alt 30 studenter ved Høgskolen i Østfold er i den samme situasjonen, i tillegg til noen elever ved videregående skole.

Nå er det slutt på denne praksisen.

Mener smittefaren er liten

Forrige uke kom nemlig beskjed fra høgskolen om at studenter rammes av reiserestriksjonene mellom Norge og Sverige ved at de ikke kan regnes som dagpendlere.

Johansson synes det er vanskelig å forstå hvorfor det skal være slik. Hun mener selv det ikke er noen særlig smittefare ved studentene.

– Høgskolen har vært flinke til å tilrettelegge for å begrense smitten. Jeg reiser rett på skolen til et lokale med to-fire personer. Det er ingen trengsel i et stort klasserom, og det er god avstand, sier hun.

Det var kommuneoverlegen i Halden som før helga ga høgskolen beskjed om at studenter ikke lenger kan reise karantenefritt slik de har gjort til nå.

Ifølge kommuneoverlege Kjersti Gjøsund åpner ikke covid-19-forskriften for å likebehandle studentene med dagpendlere i jobb. Helsedirektoratet har informert kommuneoverlegen om at det er dette som er riktig tolkning av forskriften.

Helsedirektoratet bekrefter også dette overfor NRK.

Rektoren ber om rask løsning

Høgskolerektor Lars-Petter Jelsness-Jørgensen mener situasjonen er svært vanskelig.

– Vi frykter konsekvensene kan være at en del av våre studenter ikke får fullført sitt utdanningsløp som planlagt. Det gjelder særlig de med praksisstudier. Det er ekstremt viktig å få gjennomført praksis. Hvis ikke oppfyller de ikke kravene som ligger til utdanningene, sier Jørgensen.

Lars-Petter Jelsness-Jørgensen

Lars-Petter Jelsness-Jørgensen håper studentene får en rask avklaring slik at de skal få fullført utdanningsløp.

Foto: Anette Torjusen / NRK

Høgskolen har nå bedt Kunnskapsdepartementet se på saken. Nå avventer de en avklaring. Jørgensen ser ingen grunn til at studenter skal behandles annerledes enn folk som er i jobb.

– Det er merkelig for oss. Vi ønsker jo at studenter i praksis kan sees som normale arbeidstakere som dagpendler. Vi ber nå departementet klargjøre dette, sier han.

Helsedirektoratet ønsker ikke å svare på spørsmål om studentenes situasjon og henviser til Helsedepartementet. Departementet har så langt ikke svart NRK.

Status Norge

Sist oppdatert: 26.10.2020
1 200
Siste uke
54
Innlagt
279
Døde