Beslag av piratkopierte varer har eksplodert

Fem ganger så mye som i fjor.

Fake Gucci

– Ved utgangen av juli hadde Tollvesenet beslaglagt 174 000 falske merkevarer til en verdi på 35 millioner kroner.

Foto: Bebeto Matthews / AP

Tollbeslagene av falske merkevarer er femdoblet i løpet av årets sju første måneder sammenlignet med samme periode i fjor.

– Ved utgangen av juli hadde Tollvesenet beslaglagt 174 000 falske merkevarer til en verdi på 35 millioner kroner.

– På samme tid i fjor var det beslaglagt 31 000 falske merkevarer verdt 16 millioner kroner, konstaterer toll- og avgiftsdirektør Bjørn Røse.

Tollvesenet har i år hatt mer fokus på piratkopierte varer, og det har gitt resultater.

Les også:

Uekte motorsager

– Vi har beslaglagt tekstiler, vesker, solbriller, men også uekte motorsager og leppepomade som ikke inneholdt det de lovet, sier Hanne Solgård Andersen ved Tollvesenet i Østfold.

– Vi har forsøkt å tilegne oss mer kunnskap, ofte er det vanskelig å se forskjellen på disse varene. Vi har større fokus et dette nå, sier Solgård Andersen.

Tidligere i år måtte forøvrig det Fredrikstad-baserte "Europris" betale over 70 tusen kroner i saksomkostninger til Diadora - etter at lavpriskjeden forsøkte å importere to containere med sportsutstyr uten rettigheter.

Bjørn Røse

– Mye av den beslaglagte valutaen stammer fra straffbare handlinger som narkotikahandel, prostitusjon og hvitvasking, sier toll- og avgiftsdirektør Bjørn Røse.

Foto: Toll- og avgiftsdirektoratet

Les også:

Mer valuta

Tollvesenet har heller aldri tidligere beslaglagt så mye valuta som i 2010, viser resultatene av etatens økonomiske kontroller.

Tollerne har beslaglagt valuta tilsvarende 32 millioner kroner, mot beslag av drøyt 20 millioner kroner de sju første månedene i 2009.

– Mye av den beslaglagte valutaen stammer fra straffbare handlinger som narkotikahandel, prostitusjon og hvitvasking.

– Ved å beslaglegge valutaen tar vi tak i utbyttet og den bakenforliggende økonomiske kriminaliteten, sier toll- og avgiftsdirektør Bjørn Røse.

Toll- og avgiftskontroller

Første halvår 2010 gjennomførte Tollvesenet 935 regnskapskontroller og 93 800 import- og eksportkontroller.

Kontrollene avdekket forsøk på å unndra 323 millioner kroner.

Anmeldelser

– Kontrollene har avdekket 81 alvorlige overtredelser, like mange som i første halvår 2009.

– Alvorlige økonomiske overtredelser er forsettelige eller grovt uaktsomme handlinger. 25 av overtredelsene er så grove at de er anmeldt til politiet.

– Dette er en økning med åtte anmeldelser sammenlignet med samme periode i fjor, sier toll- og avgiftsdirektør Bjørn Røse.