Stor mangel på brannmenn i Oslo

Brannvesenet i Oslo er lite og sårbart, viser en ny rapport. Stor mangel på ansatte og utstyr setter brannmennenes liv i fare, mener Oslo brannkorpsforening.

Rød brannbil inne på brannstasjon

FOR FÅ: Minstebemanningen i brannvesenet er i dag på 51 personer. Oslo brannkorpsforening forteller at de stadig må tilkalle hjelp fra nabokommuner. De etterlyser flere brannmenn på vakt.

Foto: Nora Evensmo Hvistendahl / NRK

Leder i Oslo brannkorpsforening, Bjørnar Aron Aronsen

Leder i Oslo brannkorpsforening, Bjørnar Aron Aronsen.

Foto: Nora Evensmo Hvistendahl / NRK

– I utgangspunktet skal en brannbil som kommer frem på skadestedet kunne gjøre alt. Det kan vi ikke fordi vi er for dårlig bemannet. Vi blir nødt til å vente på neste bil, sier Bjørnar Aron Aronsen, leder i Oslo brannkorpsforening.

Slik opplever brannvesenet i Oslo situasjonen per i dag. En ny rapport fra brann- og redningsetaten slår fast at brannvesenet er sårbart og ikke vokser i takt med byutviklingen i Oslo.

Rapporten viser at det er stor mangel på brannfolk og utstyr ved brannstasjonene. Røykdykkerberedskapen sliter hardest.

– Nok er nok, nå går det på guttas sikkerhet. Det er frustrerende. Vi bruker opp ressursene våre når vi kommer frem til en brann, og da må vi tilkalle nabokommuner for hjelp. Det gjorde vi aldri før, sier Aronsen.

Mangler 10 brannmenn døgnet rundt

I dag er minstebemanningen i brannvesenet på 51 personer. Selv om aspirantene ikke skal telle inn her gjør de ofte det likevel.

Oslo brannkorpsforeningen mener minstebemanningen burde ligge på 61 personer.

– Med få folk blir det et voldsomt trykk på dem som jobber på bilene, men vi gjør jobben vår uansett. Vi står ikke og venter på neste bil når det er snakk om at mennesker kan omkomme i brann, sier Aronsen.

Avdelingsleder for beredskap i brann- og redningsetaten, Fredrik Frøland

Avdelingsleder for beredskap i brann- og redningsetaten, Fredrik Frøland.

Foto: Nora Evensmo Hvistendahl / NRK

Avdelingsleder for beredskap i brann- og redningsetaten, Fredrik Frøland, forteller at etaten trenger flere midler.

– Vi har fått noen tilleggsbevilgninger, men det er ikke nok. Utstyret vårt er gjennomgående to til tre år på overtid. Det fører til lengre at bilene må stå lenger på verksted, større fare for kritisk stans og vedlikeholdet blir dyrere, sier Frøland.

– Godt rustet i dag

Brannsjef i Oslo, Jon Myroldhaug, mener beredskapen i Oslo er forsvarlig.

– Vi kan håndtere flere type hendelser med vår beredskap, men det er selvfølgelig begrensning på oss også, sier han og legger til:

– Vi rekrutterer kontinuerlig nye brannmenn, men det tar tid å utdanne røykdykkere. Dette er noe vi ønsker å få gjort noe med.

Rapporten er laget som en kartlegging av situasjonen i brannvesenet i dag. I mars neste år kommer det en beredskapsrapport med forslag til nye løsninger.