Hopp til innhold

Stilte spørsmål ved habilitet

Halden Venstres Geir Sandsmark  stilte spørsmål ved habiliteten til Saugbrugs-ansatt politiker i forbindelse med byttehandelen mellom kommunen og bedriften.

Havn Norske Skog Saugbrugs

Halden kommune skal bygge jernbane og tunnel til Sauøya der Saugbrugs sin utskipsningshavn ligger (bildet) i bytte mot 350-360 dekar landområder langs elva Tista og på Veden i Tistedal.

Foto: Rainer Prang / NRK

 

- Jeg vet at nestleder i utvalget, Paul Kristiansen (Ap), har en sentral stilling ved Saugbrugs. Har du vurdert din habilitet ?, spurte Sandsmark i følge Halden Arbeiderblad.

Spørsmålet kom da Halden kommunes utvalg for nærings- og miljøpolitikk behandlet avtalen mellom Saugbrugs og kommunen om bytting av tomter mot jernbaneutbygging mandag.

Mons Hvattum (SV), som leder utvalget, svarte at han ikke i sin villeste fantasi hadde trodd at dette var noe problem.

- Han er tillitsvalgt, og jeg er ansatt i Halden kommune, sa Hvattum.

 

- Ser på Saugbrugs og kommunen som ett

Kristiansen, som er hovedtillitsvalgt for papirarbeiderne på Norske Skog Saugbrugs, svarte på spørsmålet fra Geir Helge Sandsmark (V). 

Geir Helge Sandsmark, Venstre Halden

Geir Helge Sandsmark (V) stilte spørsmål om nestlederen i Halden kommunes utvalg for nærings- og miljøpolitikk hadde vurdert sin egen habilitet som Saugbrugs-ansatt i tilknytning til byttehandelen mellom kommunen og Norske Skog Saugbrugs.

Foto: Rainer Prang / NRK

- Vi sitter ikke på Saugbrugs og forsøker å lure Halden kommune. Jeg ser på kommunen og Saugbrugs som ett. Det som er bra for den ene, er bra for den andre parten, sa Kristiansen ifølge Halden Arbeiderblad.

Han understreket at han ikke sluker alt Norske Skog kom med i forbindelse med jobben hans på Saugbrugs.

Kristiansen mente at hans egen stemme ikke ville være avgjørende for eller mot bytteavtalen, der Halden kommune skal overta 350-360 dekar landområder, mot at kommunen bygger et jernbanespor til Sauøya, der Norske Skog Saugbrugs har sin utskipningshavn, tilhørende tunnel og en ny offentlig havn.

Prislappen på byggearbeidene er i følge Halden Arbeiderblad på rundt 100 millioner kroner.

Vanskelige habilitetsregler

Rådmann Per Egil Pedersen sa under møtet i tilknytning til spørsmålet om habilitet at det dreier seg om en rammeavtale mellom ledelsen i Norske Skog Saugbrugs og ledelsen kommunen, og at habilitetsspørsmål da kommer i andre rekke.

Ifølge rådmannen inntrer inhabilitet for styremedlemmer, administrerende direktør og revisor.

Paul Kristiansen nevnte i møtet at han ikke var alene om å være ansatt på Saugbrugs og samtidig ha plass i Halden kommunestyre.

Både Halden-ordfører Per Kristian Dahl, gruppeleder Svein Olaussen og sju andre Saugbrugsansatte har plass i kommunestyret, sa Kristiansen ifølge Halden Arbeiderblad.

I en kommentar fra Saugbrugs-direktør Oddvar Sandvei til Halden Arbeiderblad i juni i år, forteller han at ordfører Per Kristian Dahl (Ap) og Sandvei i 2004 underskrev på en samarbeidsavtale som går ut på at bedriften og kommunen skal finne frem til miljøvennlige løsninger for transport og for arealbruken på havna.

Mølen-området, Halden

Årlig tar Mølen (t.h. i bildet) imot 200 000 tonn med papir fra Norske Skogs fabrikk på Follum via jernbane. Fra Mølen fraktes papiret på lastebil noen hundre meter rundt bukta midt i bildet nederst til Sauøya-havna, der Saugbrugs skiper ut sitt eget papir.

Foto: Rainer Prang / NRK

Regner med flertall

- Jeg regner med et solid flertall blant de 49 kommunestyrerepresentantene for at kommunen går inn for denne avtalen, sier ordfører Per Kristian Dahl til NRK. 

Det er Arbeiderpartiet, SV og Kristelig Folkeparti som har flertall i kommunestyret. 

Dahl forklarer at overskuddet fra utviklingen av tomteområdene Tyska, Hollenderen og Mølen sammen med inntekter fra havnekassa skal være med å finansiere jernbane og offentlig havn ytterst på Sauøya, bortenfor Saugbrugs-anleggene på øya.

Ifølge Halden Arbeiderblad skal avtalen med Saugbrugs og kommunen inneholde en deling 50-50 av overskuddet fra den dagen kommunen begynner å tjene penger på tomtene på Tyska og Hollenderen.

Samme delingsprinsipp gjelder dersom kommunen selger tomter i Vadet i Tistedal. Vadet utgjør rundt 220 kvadratmeter av de i alt 350-360 dekarene i byttehandelen, og er i dag et vernet naturområde.

Halden kommune har sitt bystyremøte den 13. desember i år, og forut for dette skal saken behandles i utvalg og i formannskapet.