Hopp til innhold

Stenger massemottak av frykt for skred

Etter leirskredet i Sørum, der tre personer mistet livet, har nabokommunen Ullensaker sett nærmere på sine deponier i rasutsatte områder. De ble ikke beroliget.

Lystad massemottak i Ullensaker

Slik ser Lystad massemottak i Ullensaker ut i dag. Når det kan åpne igjen er usikkert.

Foto: Dag Aasdalen / NRK

To av tre massemottak manglet nødvendig dokumentasjon om deponiet er fylt opp på riktig måte.

Et av disse, som ligger i et område med mye kvikkleire, pålegges nå å stenge av Ullensaker kommune.

Helge Øynebråten

Helge Øynebråten driver Lystad Massemottak.

Foto: Dag Aasdalen / NRK

– Dette synes jeg er tragisk av dem, sier Helge Øynebråten som driver Lystad Massemottak.

Deponiet nord for Kløfta er en gammel ravinedal som til vanlig fylles opp med jord og stein. Nå står gule bulldosere og gravemaskiner stille, og porten er stengt.

Vil sikre seg mot skred

Ullensaker kommune vil ikke ta noen sjanser. I nabokommunen Sørum gikk et stort kvikkleireskred utover et jordet i november. Det tok med seg og drepte tre litauiske arbeidere.

Årsaken til skredet er ikke klarlagt, ei heller om et massedeponi i området kan ha hatt noen innvirkning, men skredet er årsaken til at Ullensaker nå ettergår deponier i kommunen.

Hilde Dreyer Fladby

Hilde Dreyer Fladby er konstituert enhetsleder for areal i Ullensaker kommune. Hun vil ikke si når massemottaket kan få åpne igjen.

Foto: Dag Aasdalen / NRK

– Vi ser alvorlig på dette fordi det er et fareområde for kvikkleireskred. Vi vet at om det skjer noe her, så kan det være alvorlig, sier Hilde Dreyer Fladby, konstituert enhetsleder for areal i kommunen.

– Vi ønsker å sikre oss at mottakene har nødvendig dokumentasjon, og kan dokumentere det de har mottatt av masser og det arbeidet de utfører, legger hun til.

Ifølge de som driver mottaket er det flere årsaker til at de ikke har fått levert inn nødvendig dokumentasjon tidligere, men at dette nå er gjort.

Eier: – Vil stabilisere området

I området rundt det stengte deponiet er det også kvikkleire, men når ravinedalen blir fylt opp, så minsker heller faren for skred, mener eieren.

Det er også et av poengene ved å fylle igjen dalen, påpeker Tore Lenknessund, en av fire grunneiere.

– Det vil stabilisere området. Det er synd at ikke det gjøres ferdig og blir til dyrket mark, sier han.

Usikkert når det kan åpne

Når området åpner igjen for lastebiler er for tidlig å si.

– Dokumentasjonen skal si noe om hvor massene kommer fra, mengden som er kjørt inn, og at mottaket er fylt opp i tråd med tillatelsene. Vi må gjennomgå dokumentasjonen som tiltakshaver har sendt inn, og se om det er tilstrekkelig for å dokumentere den kvalitetssikringen vi trenger, sier Fladby i kommunen.

Støtter kontrollene

Etter skredet i Sørum måtte Norsk Gjenvinning stenge sitt deponi i nærheten i en periode. Administrerende direktør i selskapet, Bjørn Arve Offstad, gir sin fulle støtte til Ullensakers forsiktighet.

– Når det gjelder deponiet vårt på Sørum ble det gjort grundige undersøkelser i forkant av oss, og etter raset gikk både NGI, NVE og vi gjennom geotekniske data for å sikre at området er trygt, noe det også er, sier han.