Finansminister Siv Jensen står på talerstolen i Stortinget
Foto: Roald, Berit / NTB scanpix

Statsbudsjett 2016 Oslo og Akershus

Oppsummert

Regjeringen har lagt frem sitt forslag til statsbudsjett for 2016.

 • Bekymret over landsbruksutvikling

  Akershus Bondelag frykter at nye generasjoner i framtiden ikke får råd til å overta familiegården. I budsjettforslaget ønsker regjeringen å fjerne ordningen der gårdeiere til nå har kunnet selge gården sin skattefritt innad i familien, hvis man har eid den i 10 år eller mer.

 • Mer til universitet og høgskole

  Regjeringen øker bevilgningen til Universitetet i Oslo med nesten 20 millioner kroner. Pengene skal gå til satsing på matematikk, naturvitenskap og psykologi. Høgskolen i Oslo og Akershus styrkes med 4 millioner kroner til satsing på sykepleierutdanningen.

 • - Burde vært mye mer

  Regjeringen vil styrke yrkesfagløftet med 93 mill. kroner, gi 20 mill. kroner til et kompetanseløft for lærerne og øke lærlingertilskuddet med 50 mill. kroner. –Det burde vært mer for å redusere frafallet, sier Molly Gibson i Elevorganisasjonen i Akershus.

 • Mer til kultur

  Regjeringen foreslår at Oslo-Filharmonien får en økning på 7,9 millioner kroner. Båthallen ved Norsk Maritimt Museum oppgraderes for 17 millioner kroner og Astrup Fearnly-museet får en million kroner ekstra i midler i forslaget til statsbudsjett.