Hopp til innhold

Søppelgass tvinger familie til å flytte

For 30 år siden var det kommunal søppelfylling i Brånåsdalen i Skedsmo. Søppelet er nå begravet, men avfallsgasser siver inn i et av bolighusene i nærheten.

På stedet der det var søppeldeponi

HER VAR DET FYLLING: nå er kommunens deponi fylt igjen, men deponigasser har ødelagt et av husene i nærheten, sier kommunalsjef for teknikk Birger Marøy (t.h) og overingeniør Jan Erik Bøgeberg.

Foto: Dag Aasdalen / NRK

– Huset ble bygget for nær det gamle deponiet, sier sjef for kommunalteknisk avdeling i Skedsmo, Birger Marøy.

Setningsskader har gjort huset skeivt. Gulvet har sprukket og det siver gass fra fyllinga inn i huset.

– Ved et tilfelle tok det fyr i baderomsgulvet. Trolig ble gassen fra deponiet antent av de avrevne varmekablene i baderomsgulvet, sier Marøy.

Allerede i 2010 rapporterte en familie om gasslukt og misfarging av gresset ved eiendommen. Deler av hekken og et epletre var også ødelagt. Prøvelsene var ikke over med det.

I 2015 meldte eierne fra om skader på selve huset. Undersøkelser viste at en del av boligen hadde sunket 13 cm og det ble påvist metangass inne i huset og benzen på tomta utenfor.

Vil erstatte boligen

Skedsmo kommune er ansvarlige for forurensingen og for å rydde opp.

Ole Jacob Flæten

Skedsmo-ordfører Ole Jacob Flæten sier kommunen skal hjelpe familien i det utsatte huset å finne en ny bolig.

Foto: Olav Juven / NRK

– Dette er en veldig lei historie. Jeg skjønner godt fortvilelsen til familien, det er på høy tid at dette blir tatt tak i og det gjør vi nå, sier ordfører i Skedsmo, Ole Jacob Flæten.

Familien som bor i det gjeldende huset ville ikke stille til intervju med NRK.

Rådmannen i Skedsmo fikk spesialister til å undersøke mulighetene for å rette opp huset og tette det mot deponigass. Ekspertene konkluderte med at boligen sannsynligvis ville synke igjen selv om man rettet det opp nå. Dermed er det ingen annen utvei for familien enn å flytte.

– Det huset må rives, rett og slett, men det skal erstattes og familien skal få hjelp til å finne en ny bolig, sier ordfører Flæten.

Anlegg skal suge ut gassen

Faklingshuset: hit skal gass fra deponiet pumpes og brennes.

Dette anlegget skulle eliminere gassen fra søppelfyllingen. Via brønner og ledninger pumpes gassen ned til faklingshuset der den brennes i pipa på taket.

Foto: Dag Aasdalen / NRK

Da den gamle søppelfyllingen ble stengt i 1990, ble det satt i drift et anlegg som skulle fjerne gass fra grunnen etter hvert som avfallet brytes ned. Gassen suges inn i tre store tanker, før den blir sendt ned til et gult murbygg der gassen brennes i en pipe. Åpenbart har forbrenningsanlegget ikke fått med seg alt.

Det utsatte huset ble bygget i 1994, tett opp mot det gamle deponiet.

– I dag er vi mer forsiktige med å bygge nytt så nære søppelfyllinger. I dette tilfellet ble det bygd for nært og sannsynligvis med for dårlig fundament, forklarer Marøy.

Anlegget i Brånåsdalen kommer, ifølge Marøy, til å gå i mange tiår til. Søppelfyllingen var i drift i 20 år fra 1970, så det er mye søppel som skal brytes ned og som kommer til å avgi gasser i årene fremover.