Slåss om milliardkontrakt

Mer enn 30 private firmaer vil ha omsorgen for psykisk syke i Oslo.

Sykehus

Fem bydeler i Oslo vil ha private firmaer til å tilby døgnomsorg for 120 voksne personer.

Foto: colourbox.com / colourbox.com

Fem sentrumsbydeler vil ha tilbud på heldøgnsomsorg til 120 voksne personer.

– Dette er første gangen bydelene har gått sammen for å lage en slik rammeavtale, sier bydelsdirektør på Grünerløkka, Heidi Larssen.

Tidenes anbud

Det er sentrumsbydelene Frogner, St. Hanshaugen, Sagene, Grünerløkka og Gamle Oslo som går sammen om tidenes anbud på 975 millioner kroner.

Anbudet er en form for rammeavtale med forhåndsgodkjenning av firmaer, som bydelene kan bruke når de trenger det.

Tilbudet kan blant annet være aktuelt for pasienter som utskrives fra psykiatrien på Dikemark.

– Det ser ut som det er flere personer som trenger hjelp fra bydelen og kommunen på dette området, sier Larssen.

– Man er ikke helt ferdig med psykiatrireformen, slik at sentrale institusjoner avvikles. Fremdeles er det noen igjen på Dikemark som ikke skal være der.

Larssen tror ikke pasientene vil lide overlast ved å bli satt ut på anbud.

– Man får trolig bedre tjenester ved å bruke markedet på dette området, fordi det er så store variasjoner i denne gruppen.

Rot i regnskapene

35 firmaer var interessert i å delta i anbudskonkurransen, og trolig er det mange av de samme 30 bedriftene som har konkurrert om pleie- og omsorgsoppdrag i Oslo det siste rået.

NRK har ikke fått tilgang til listen, men den skal inneholde alt fra velkjente selskaper med inntekter på flere hundre millioner kroner til helt nye bedrifter med bare en ansatt.

Flere av disse sliter økonomisk og har rot i regnskapene. Men Larssen tror ikke det skal by på problemer.

– Nettopp fordi vi går sammen fem bydeler, som har en stor del av personer med ruspsykiatriproblemer i Oslo, slik at for alle firmaene vil det være veldig intressant å få en rammeavtale med bydelene, så jeg er helt trygg på at vi får seriøse tilbydere.