Ønsker mer jakt på gås i Østfold

Gåsebestanden øker, men jakta på denne delikatessen er dårlig organisert. Det vil Utmarksavdelingen for Akershus og Østfold gjøre noe med.

Gåsejakt

Ken Ruud Andresen (t.v) og Pål Sindre Sva i Utmarksavdelingen for Akershus og Østfold på gåsejakt ved Sæbyvannet.

Foto: Jan Henrik Ihlebæk / NRK

Bestanden av grågås vokser stadig. Det samme gjelder canadagås, som egentlig er et fremmedelement i norsk fauna.

Canadagås i Verdal

Canadagås

Foto: Asle B. Rindsem

Søndag ble årets gåsejakt innledet, men jaktaktiviteten i Østfold er temmelig begrenset.

– Vi var ute før det lysnet på søndag. Men det ble ikke all verden, vi skjøt vel fire canadagjess. En rolig start på jakta, forteller Ken Ruud Andresen som jakter ved Sæbyvannet i Våler.

Stadig mer grågås

– Grågås har du også i store mengder på jordene ved Sæbyvannet?

– Det har vi. Og de øker i antall. Det har bare blitt mer grågås for hvert år jeg har bodd her.

Utmarksavdelingen for Akershus og Østfold arbeider for å få organisert gåsejakta bedre.

Vil redusere bestanden

– Vi har et flerårig prosjekt som er på andre året. Vi forsøker å forvalte gåsa og organisere jaktområder. Baktanken er jo å redusere bestanden på grunn av skader i landbruket. Det er ganske vesentlige skader en del steder i fylket, ting vi må få gjort noe med, sier Pål Sindre Sva i Utmarksavdelingen

– Er det mange som jakter gås?

Grågås med kyllinger

Grågås

Foto: Audun Lie Dahl

– Det blir mer og mer populært. I Trøndelag er det blitt veldig populært og det sprer seg videre nedover her, i takt med økt gåsebestand. Da blir det mer å jakte på, og da blir interessen større, sier Sva.

Ken Ruud Andresen har en god del ulike lokkefløyter.

– Er det nok til å få dem til å komme?

– Det er ikke nok. Men det er veldig viktig at man behersker litt lokkefløyter, både til grågås og canadagås.

– Det er forskjellige lyder på forskjellige fløyter, må man trene litt for å få det til?

– Det ligger en del trening bak det, ja.

For dårlig organisert

Pål Sindre Sva er klar på at om gåsebestanden skal reduseres, må det gjøres endringer i jakta slik den er i dag.

– Det er veldig lite organisering, så vi prøver å få samlet grunneierlag for å lage større gåseområder med strengere regler og mer kontrollerte former med hensyn til hvor mange jegere som er der og ikke minst at jakta skal bli effektiv. Sist, men ikke minst, det er viktig at jakta blir sikker også, for andre brukergrupper enn bare jegere.

– Det er ikke alle som opptrer helt riktig?

– Jeg jakter jo en del selv og opplever mye rart. Det er en del jegere som ikke har kunnskapen om gåsejakta, som bidrar til at jakta fungerer mer skremmende. Det blir ofte skutt på veldig lange hold, og resultatet er at mye fugl blir skadeskutt. Det er negativt for jegerstanden, men også for gåsa.

– Dere ønsker at flere skal drive gåsejakt på ordentlig måte?

– Absolutt, vi ønsker flere gåsejegere i takt med at bestanden øker. Men vi ønsker at gåsejegeren skal være effektiv og legge litt i det. Og det tror vi at vi kan få til med å organisere områder og rett og slett ta betalt for jakta, for at jakta skal bli mer interessant og mer eksklusiv enn den er i dag, sier Sva.

– Hvordan gjør man når man er på jakt? Det er viktig med kamuflasje og lokkefløyter?

– Det viktigste er at vi legger mye tid i hvordan vi skjuler oss og plassering av lokkefugl i forhold til antall fugl som er ute på det tidspunktet.

– Det er en krevende jakt?

– Det er jo det som gjør det veldig spennende. Det ligger mye forarbeid i det vi gjør. Blant annet på å reise rundt og lokalisere fugl og få godt oversikt.