Venter for lenge på behandling

Ventetiden på å få behandling hos logoped i Drammen kommune etter hjerneslag er for lang. Det mener pasient- og brukerombudet i Buskerud.

Pasientombud i Buskerud, Anne-Lene Arnesen

Anne-Lene Arnesen er ikke fornøyd med logopedtilbudet i Drammen kommune.

Foto: Sara Lovise Roaldseth

I februar i år sendte pasient- og brukerombudet i Buskerud et brev til Drammen kommune etter at pårørende til en slagpasient hadde kontaktet ombudet. I brevet til kommunen står det: "De forteller at de har måttet vente urimelig lenge for å få logopedtjeneste for opptrening av talefunksjon".

Anne-Lene Arnesen er pasient- og brukerombud i Buskerud. Hun mener det er flere ting ​som tyder på at logopedtjenesten i kommunen er for dårlig.

– Det viser seg at det er veldig lang ventetid på å få logoped i kommunen, og etter vi så nærmere på det viste det seg at det også er veldig begrenset kapasitet på logopedtjenester i kommunen, sier hun.

Sender lister med private logopeder

Drammen kommune har bare en fast logoped i 80 prosent stilling som er knyttet til voksenopplæringen ved Introduksjonssenteret. "Drammen kommune har per i dag ingen planer om å utvide det kommunale logopedtilbudet", står det i svarbrevet fra kommunen.

Dersom den kommunale logopeden ikke har kapasitet blir henvisningene sendt videre til HELFO. Etter godkjenning fra HELFO sender Introduksjonssenteret en oversikt over private logopeder som pasienten selv kan kontakte.

– Disse pasientene kan hverken ringe eller snakke. Slike lister er derfor helt meningsløst, og faktisk respektløst å sende til pasienten. Man går da ut ifra at det er oppegående pårørende som tar seg av dette, men det er ikke alltid pasienten har pårørende, eller pårørende som takler slikt, mener Arnesen.

Vil endre praksisen

– Jeg tenker at vi kan bli bedre på å hjelpe pasienter med å finne de privatpraktiserende logopedene. I og med at dette er en privat tjeneste, må vi se på om vi skal gå inn i rammeavtaler med denne tjenesten.

Anniken Blichfeldt Muren

Anniken Blichfeldt Muren er helsesjef i Drammen kommune. Hun innrømmer at ventetiden på behandling hos logoped kan ha blitt lang i noen tilfeller.

Foto: Heidi Elisabeth Odde / NRK

Det sier helsesjefen i Drammen kommune, Anniken Blichfeldt Muren. Hun forteller at dette er noe de vil se nærmere på rett over sommeren.

– Er ventetiden for lang i kommunen?

– Det er litt vanskelig å si, men vi kan nok se for oss at det hadde vært bedre med kortere tid. Logopedtjenester er en tilmålt ressurs, og det gjelder nok for hele landet. Derfor kan det ha blitt beklagelig lang ventetid i noen tilfeller, sier hun.

– Viktig med rask behandling

I Norge rammes 16 000 personer årlig av hjerneslag, noe som tilsvarer 40 personer daglig. Monica Norvik Knoph er logoped i Statped sørøst. Hun har ofte pasienter som er rammet av hjerneslag inne til behandling.

Monica Norvik Knoph

– Rask behandling øker muligheten for bedring, sier logoped Monica Norvik Knoph.

Foto: Statped sørøst

– En av retningslinjene for behandling av hjerneslag gitt av Helsedirektoratet anbefaler at man kommer så raskt som mulig i gang med logopedisk behandling, sier Knoph.

– Vi vet at rett etter et hjerneslag er hjernen veldig plastisk, det vil si påvirkelig, og det dannes nye veier i hjernen. Da tenker man at denne påvirkeligheten kan benyttes, og øke muligheten for bedring.