Hopp til innhold

Skulle plassere utagerende asylsøkere på øde sted – havnet ved siden av barnehage

Småbarnsmor ble øyenvitne til at en mann kastet seg under lastebil i fart.

Sølvskottberget i Øyer til venstre, og Greåkerveien i Sarpsborg til høyre.

Sølvskottberget i Øyer ligger omgitt av skog, mens Greåkerveien i Sarpsborg er full av boliger.

Foto: NRK/Thomas Andersen

– Vi har hørt at beboere går rundt med kniver og at det er mye støy og bråk, sier Gina Syverstadlien, styrer i barnehagen DoReMi Greåker, som eies av Læringsverkstedet.

I en omsorgsbolig hundre meter unna barnehagen i Sarpsborg bor det mennesker som trenger psykiatrisk oppfølging. I september flyttet det også inn asylsøkere som tidligere har vist voldelig eller truende atferd.

Gina Syverstadlien i DoReMi barnehage på Greåker.
Foto: Christian Nicolai Bjørke/NRK

Det bekymrer både personalet og foreldrene i barnehagen.

Da en mor skulle levere i barnehagen, ble hun vitne til at en av beboerne kastet seg under en lastebil. Mannen kom tilsynelatende uskadd fra hendelsen selv om han ble truffet av det ene hjulet.

– Jeg ble helt sjokkert over det jeg så. Det er ikke normalt. Da er det jo litt skremmende at det er små barn like i nærheten, sier moren, som ikke ønsker å stå fram med navn.

Ifølge politiet har samme mann vært voldelig mot ansatte ved omsorgsboligen. NRK kjenner til at flere er redde for å gå på jobb.

Det var Sarpsborg Arbeiderblad som først skrev om saken.

Skulle i skogen – havnet i boligområde

Bakgrunnen er at Utlendingsdirektoratet (UDI) i sommer bestemte at det skulle opprettes et eget mottak for asylsøkere som har vist voldelig eller truende atferd.

Selskapet Heimta AS fikk oppdraget med å bosette 15 personer på institusjonen Sølvskottberget i Øyer i Gudbrandsdalen – omgitt av skog på alle kanter.

Men så viste det seg at Heimta hadde problemer med byggetillatelsene. Dermed ble asylsøkerne spredd rundt på Heimtas andre institusjoner på Østlandet.

En av disse er omsorgsboligen på Greåker i Østfold. Det mener styreren i barnehagen DoReMi er uholdbart.

– Da tenker jeg at UDI ikke har orientert seg om hva som ligger i området rundt boligen. Vi vet det er mange familier som bor i nærmiljøet som føler seg utrygge på ettermiddager og helger, sier Syverstadlien.

Sølvskottberget i Øyer til venstre, og Greåkerveien i Sarpsborg til høyre.

Sølvskottberget i Øyer ligger omgitt av skog, mens Greåkerveien i Sarpsborg er full av boliger.

Foto: NRK/Thomas Andersen

Går ikke forbi huset

Barnehagen har nå begynt å legge om rutene sine når de skal på tur, og de ansatte har gått igjennom beredskapsplanene på nytt.

– Vi sørger for at alle ansatte vet hva de skal gjøre hvis noen kommer inn her og tar kontakt. Vi har også fått foreldrenes samarbeidsutvalg på banen og bedt dem gjøre henvendelser til Heimta og politiet slik at vi unngår et så belastet miljø like ved barnehagen, sier Syverstadlien.

Hun forstår ikke hvorfor de ikke ble varslet på forhånd.

– Vi synes at noen burde tatt direkte kontakt med oss i stedet for at vi hørte om dette gjennom media, sier hun.

UDI har tillit til at Heimta sørger for at beboerne ikke er en fare for seg selv eller andre. Men regiondirektør Sissel Mehammer sier likevel at de har stor forståelse for at folk er bekymret.

– Det kan være slik at vi skal gjøre en vurdering på om noen eventuelt skal flyttes til mer egnede boliger som Heimta har. Vi har stor forståelse for at naboer og lokalsamfunnet blir bekymret når de ser en oppførsel som er utagerende, sier hun.

Skyver ansvaret over på politiet

Regionsjef Lars-Christian Torp i Heimta kan ikke si noe om hvor lang tid det tar før asylsøkerne kan samles på Sølvskottberget i Gudbrandsdalen.

På spørsmål om han kan garantere for sikkerheten i nærmiljøet på Greåker, svarer han:

– Vi har den bemanningen og kompetansen som kreves. Når vi ikke klarer å ivareta dem, er det politiets oppgave.

– I hvilke tilfeller klarer dere ikke å håndtere dem?

– Dette er frie mennesker som fritt kan gå hvor de vil. Da kan det oppstå situasjoner som er for voldsomme, der politiet må komme.

Torp bekrefter at noen av de ansatte er engstelige for å gå på jobb.

– Det er nok enkeltpersoner som er redde, men vi har hatt et møte med de ansatte og gått igjennom våre egne rutiner.

Torp forteller at politiet og spesialisthelsetjenesten ikke ble varslet før etter at de nye beboerne ankom Greåker.

– Det er den måten vi varsler på. Vi snakker med politiet og spesialisthelsetjenesten når vi mener det er behov for det, sier han.

Onsdag ble det kjent at Heimta AS sier opp avtalen om drift av Sølvskottberget i Øyer i Oppland. Heimta skiver i en tekstmelding til NRK at oppsigelsen handler om et faglig forsvarlig tilbud.