Skrudde av vannet i Halden

Store deler av vannledningsnettet i Halden skrus av i kveld. Kommunen lover at vannet er tilbake senest klokka 06 torsdag.

Vannlekkasje

En vannlekkasje i desember 2013 førte til at opp til 50 abonnenter i Busterudkleiva mistet vannet. I kveld kan de miste det igjen, men denne gangen er det planlagt.

Foto: Siw Strømbeck / NRK

– Ca. en tredel av byens befolkning mister vannet i kranene sine, sier Asle Berg, som er enhetsleder for kommunalteknikk i bykommunen.

– Dette er en planlagt jobb, fortsetter han.

Årelangt vannprosjekt

Arbeidet med å utbedre og sikre den fremtidige vannforsyningen i Halden startet for flere år siden, og er langt fra ferdig med kveldens omfattende inngrep. Det bygges en ringledning rundt byen, som skal gjøre det lettere og omgå eller forebygge at lekkasjer og andre hendelser gjør innbyggere vannløse.

– I den forbindelse må vi gjøre noen nødvendige vannkoblinger underveis. Det skjer blant annet i natt, sier Asle Berg.

Vanntank i sentrum

Arbeidet er varslet på forhånd, blant annet på kommunens nettside. Klokken 21 skrus det av. De som av en eller annen grunn får et akutt vannbehov i natt, kan hente det på tank fra parkeringsplassen ved brannstasjonen i sentrum.

Ledningsnettet skal også spyles grundig før vannet kobles på igjen for abonnentene i morgen, for å minske risikoen for grumsete eller misfarget vann, forteller Asle Berg.