– Min gamle arbeidsplass bør kanskje bli spiker eller annet jern

Noen gamle kraner på et nedlagt skipsverft i Fredrikstad kan bli vernet for fremtiden. Hjalmar Johansen mener de like greit kunne laget spiker av alt.

Video Skrot eller kunst?

Er dette skrot eller kunst? Mange mener det førstnevnte – eierne har søkt om å få rive noen.

Hjalmar Johansen

Hjalmar Johansen jobbet i 15 år som kranfører på FMV.

Foto: Magnus Brenna-Lund / NRK

– Vi var 2.500 mann da jeg begynte her. Det var liv og røre over alt, minnes Hjalmar Johansen som var kranfører på Fredrikstad mekaniske verksted (FMV) i 15 år.

Mange mener kranene på det gamle mekaniske verkstedet er kunst, men eierne har søkt om å få rive flere kraner. Bevaringsmyndighetene ønsker derimot å verne noen.

LES OGSÅ:

– Krever mye vedlikehold

Hjalmar Johansen er litt usikker på om arbeidsplassen bør stå til evig tid, eller om kranene bør få nytt liv som noe helt annet.

– Skal det bli boligfelt her, så har dem ikke noe plass. En får få det igjen som spiker og annet jern, sier han.

– Kunstverk kan det godt være, men det krever så mye vedlikehold, og det koster jo noe å ha dem stående, sier den pensjonerte kranføreren.

Vil beskytte tre kraner

Ifølge Fredriksstad Blad vil fylkeskonservatoren beskytte tre av åtte kraner for å bevare preget og byens identitet.

– Det vil være veldig galt å fjerne kranene. Da forsvinner noe av byens identitet og skipsbyggerhistorie, sier fylkeskonservator Anne-Sophie Hygen til FB.

Det var Jotne-gruppen og Værste AS som kjøpte de gamle eiendommene etter FMV. Værste AS eier største delen av området.