Politiet refses av statsadvokaten

Statsadvokaten i Oslo kritiserer Søndre Buskerud politidistrikt for manglende etterforskning av dødsbrannen i Gulskogen i 2008.

Brann på Gulskogen

HUSBRANN: I denne boligen bodde 22 polske arbeidere. Sju av dem brant inne.

Foto: Yngve Tørrestad / NRK

Det kommer fram i et skriv fra Oslo Statsadvokatembeter til Søndre Buskerud politidistrikt. Sju polske arbeidere døde i brannen.

Samtidig kritiserer statsadvokaten også seg selv for at de ikke avdekket dette:

«Undertegnede finner grunn til å beklage at etterforskningen på ovennevnte punkter var mangelfull og at dette heller ikke ble avdekket ved statsadvokatens behandling».

Nina Prebe

BEKLAGER: Statsadvokat Nina Prebe beklager den mangelfulle etterforskningen.

Foto: Martin H. W. Zondag / NRK

– Jeg vil understreke at saken er svært alvorlig, og i lys av dette fant jeg grunn til å beklage at etterforskningen på enkelte punkter var mangelfull, sier statsadvokat Nina Prebe til Brennpunkt.

Mens politiet får godkjent for sin etterforskning av brannårsaken, får de stryk for manglende fokus på brannsikkerheten i og kontrollen av bygningen.

Tar selvkritikk

Bakgrunnen for statsadvokatens uttalelser nå nylig er Brennpunkts dokumentar «Berre ein polakk», fra februar. Her kom det fram at politiet i Drammen ikke etterforsket huseier og utleiers ansvar for brannsikkerhet, til tross for at Direktoratet for sikkerhet og beredskap rett etter brannen avdekket alvorlige mangler på dette området.

Politiadvokat Monica Hanø, som ledet etterforskningen i 2008, fokuserte utelukkende på å finne brannårsaken. Nå tar hun selvkritikk.

Monica Hanø

ETTERFORSKNINGSLEDER: Politiadvokat Monica Hanø ledet etterforskningen. Hun sier de har lært mye av denne saken.

Foto: Morten W. Røkeberg / NRK

– Nå i ettertid ser vi at vi burde ha etterforsket huseier og utleiers ansvar for brannsikkerhet bedre, sier Hanø.

– Prioriterte dere riktig?

– Slik jeg vurderte saken på det tidspunktet, mente jeg at det ikke var bevismessig grunnlag for å gå den veien, men jeg ser i ettertid at vi burde ha etterforsket brannsikkerheten bedre.

Gjenopptas ikke

I etterkant av dokumentaren begjærte derfor Thomas Benestad, bistandsadvokaten til ofrenes etterlatte, etterforskningen gjenopptatt. Politiet i Drammen avviste begjæringen.

– Hadde dere gjort noe annerledes om det var snakk om nordmenn?

– Nei, etnisitet har ingenting med saken å gjøre.

Avvisningen førte til at Benestad klaget vedtaket inn for Oslo statsadvokatembeter.

Til tross for kritikken og beklagelsen fra statsadvokaten, blir ikke etterforskningen gjenopptatt. Årsaken er ifølge statsadvokaten at «mulige overtredelser av brann- og eksplosjonsloven allerede er foreldet».

Ingen blir stilt til ansvar

Statsadvokaten har heller ikke funnet grunn til å gi ordre om etterforskning for å finne ut om noen har skyld i at sju mennesker døde i brannen.

– Jeg har ikke funnet grunn til å beordre ytterligere etterforskning opp mot mulig overtredelse av straffeloven § 239 – uaktsomt drap – i det vi ikke kan konkludere med at enkeltpersoner kan stilles til ansvar for dødsfallene, sier Prebe.

Hun forteller at saken nå har vært gjennomgått med politiet og internt ved Oslo statsadvokatembeter for å øke bevisstheten og kompetansen rundt etterforskningen i slike saker.

– Vi skal ha større fokus på brannsikkerhet dersom vi står overfor lignende situasjoner i framtiden, sier Hanø.