Seks nye smittede i Drammen

Seks personer bosatt i Drammen har fått påvist koronasmitte det siste døgnet. To av dem har vært på reise og har vært i karantene. Begge har blitt syke i løpet av karantenetida og er nå lagt inn på sykehuset. Det er 62 registrert smittede i Drammen.