Hopp til innhold

Sykepleiere saksøkt av egen sjef: – Det er uvirkelig, skummelt og vondt

De fire sykepleierne ved Sykehuset Østfold synes det er rart å gå på jobb om dagen. Nå løftes striden om heltidsstillingene inn på Stortinget.

Sykehuset Østfold går til sak mot fire sykepleiere som vil jobbe heltid. Fra venstre: Ann Christin Skrøder, Maria Worren Vågsholm, Agnethe Karlsen og Elin Johannessen.

Spesialsykepleierne Ann Christin Skrøder, Maria Worren Vågsholm, Agnethe Karlsen og Elin Johannessen sier de får massiv større fra sine kolleger på Sykehuset Østfold.

Foto: Petter Larsson/NRK

– Jeg trodde ikke det skulle gå så langt, det er en vond prosess. Vi var villige til å møtes på halvveien eller finne andre løsninger. Dette føles uvirkelig og krevende, sier spesialsykepleier Agnethe Karlsen ved nyfødtintensiven på Sykehuset Østfold.

NRK møter henne sammen med kollegene Ann Christin Skrøder, Maria Worren Vågsholm og Elin Johannessen på arbeidsplassen i Sarpsborg.

Samme arbeidsplass som nå har valgt å stevne dem for retten for å hindre at de får jobbe i fulle stillinger.

– Dette handler både om økonomisk sikkerhet og om det faglige. Jeg elsker jobben min, det er en fantastisk avdeling å jobbe på, og jeg elsker nyfødt-faget. Så jeg føler at vi står i en absurd situasjon. Vi har heldigvis massiv støtte blant kollegene våre, sier Vågsholm.

Sykehuset Østfold går til sak mot fire sykepleiere som vil jobbe heltid.

Spesialsykepleier Agnethe Karlsen og hennes tre kolleger har fått tilbud om å jobbe på andre avdelinger på sykehuset, men har takket nei til det.

Foto: Petter Larsson/NRK

Klump i magen

Bakgrunnen er at sykepleierne, som jobber deltid ved nyfødtintensiven, mener de har krav på deler av en fast stilling som er utlyst. De fikk støtte av Tvisteløsningsnemnda som har vedtatt å gi sykepleierne fortrinnsrett til stillingen.

Nemnda behandler blant annet tvister om rett til utvidet stilling for deltidsansatte, redusert arbeidstid og permisjoner.

Men sykehusdirektør Hege Gjessing ved Sykehuset Østfold mener at avgjørelsen innebærer en risiko for et dårligere pasienttilbud. Med færre ansatte vil sykehuset få ledige vakter på kveld, natt og i helg, noe som må dekkes med økt bruk av innleie, deltid og overtid.

– Med den løsningen er vi bekymret for om vi har tilstrekkelig spesialisert kompetanse til å gi et godt og forsvarlig tilbud til pasientene, sier hun.

Sykehuset Østfold går til sak mot fire sykepleiere som vil jobbe heltid.

Sykepleier Ann Christin Schrøder går på jobb med en klump i magen for tiden.

Foto: Petter Larsson/NRK

Sykepleier Ann Christin Skrøder har jobbet ved sykehuset i 20 år. Etter at hun fikk beskjed om stevningen, har hun kommet på jobb med en todelt følelse.

– Når jeg kommer hit, så får jeg bekreftelse, støtte og forståelse for det vi står i. Samtidig er det en liten klump i magen og en tyngde som ligger på skuldrene mine, fordi det faktisk er arbeidsgiver som har saksøkt meg, sier hun.

– Det er uvirkelig, skummelt og vondt. Det er en altoppslukende situasjon å være i, legger hun til.

Ber om svar fra Høie

Stortingsrepresentant Nicholas Wilkinson (SV) fra Akershus har sendt et skriftlig spørsmål til helseminister Bent Høie der han spør om dette er en god måte å skape et godt arbeidsliv på.

– Det er alvorlig når sykehuset går til kamp mot en heltidskultur ved å gå til sak mot egne ansatte. Når fire høyt utdannede sykepleiere ikke får jobbe fullt med sin spesialisering, til tross for behov, må Høie ta grep, sier han.

Fordi vedtaket ikke kan ankes, er domstolen den eneste muligheten sykehuset har for å få opphevet det, ifølge sykehusdirektør Gjessing.

– Det er lett å tenke at når man trekker egne ansatte for retten, så har de gjort noe galt. Men de har ikke gjort noe galt, det er viktig for meg å si. De er viktige medarbeidere og jeg vil på ingen måte klandre sykepleierne for å kreve sin rett, sier hun.

Sykehuset Østfold går til sak mot fire sykepleiere som vil jobbe heltid.

Sykehusdirektør Hege Gjessing ved Sykehuset Østfold frykter sykehuset vil få ledige vakter på kveld, natt og i helg hvis de fire sykepleierne får fulltidsstillinger.

Foto: Petter Larsson/NRK

– Vi skulle selvsagt unngått å ta saken for retten. Vi har diskutert saken nøye med de andre sykehusene i Norge som kollektivt støtter beslutningen. Saken er viktig for oss fordi vi risikerer et dårligere tilbud til pasientene, og det hensynet må veie tyngst, legger hun til.

Sykehusdirektøren sier saken er prinsipielt viktig for alle offentlige sykehus i Norge.

– Hvis vi taper denne kampen, så er vår bekymring at vi vil ende i en situasjon hvor vi blir nødt til å ansette et par hundre sykepleiere til, samtidig som vi ikke vil være sikre på å kunne dekke alle vaktene i helgene. Det samme vil gjelde for alle andre sykehus i Norge, sier Gjessing.

– Fullstendig uforsvarlig

De fire spesialsykepleierne har fått tilbud om fulltidsstillinger gjennom sykehusets bemanningsavdeling, men har takket nei. Det ville nemlig innebåret at de måtte ha jobbet deltid ved andre avdelinger på sykehuset, i tillegg til jobben på nyfødtintensiven.

Spesialsykepleier Elin Johannessen understreker at det er ved nyfødtintensiven hun og kollegene har sin kompetanse.

– Å jobbe andre steder er fullstendig uforsvarlig. Vi har ikke kunnskap nok til å ta på oss det ansvaret med så mange pasienter som det er på andre avdelinger. Det er andre faggrupper, andre medisiner og andre diagnoser. All min kompetanse ligger hos nyfødte, sier hun.

Sykehusdirektøren forsvarer imidlertid løsningen og sier at den fungerer godt.

– Sykepleierne blir gitt opplæring de andre stedene de jobber. Det er selvsagt vårt ansvar å sørge for at denne opplæringen er god. Vi unngår med dette deltid, innleie fra eksterne vikarbyråer og økt overtid som gjør det krevende å sikre god kompetanse i lengden.