Sørbråten-naboer saksøker staten

For å få stanset byggingen av det planlagte 22. juli-minnesmerket på Sørbråten i Hole kommune, har naboene nå saksøkt staten.

Planlagt minnesmerke Sørbråten

Slik ser den svenske kunstneren Jonas Dahlberg for seg minnesmerket 'Memory Wound'. Det skal dele odden på Sørbråten i to.

Foto: Jonas Dahlberg Studio / NTB scanpix

– Den rettslige begrunnelsen for at vi har tatt ut stevningen, er at vi mener det er ulovlig etter naboloven å sette i verk dette, sier advokat for naboene, Harald Stabell.

Advokat Harald Stabell

Harald Stabell er advokat for naboene til Sørbråten.

Foto: Karlsen, Anette / NTB scanpix

I mai varslet naboene at de ville stevne staten ved kommunalminister Jan Tore Sanner (H) og kulturminister Linda Hofstad Helleland (H) dersom ikke planene om det omstridte minnesmerket «Memory Wound» ble stanset.

Stabell mener naboene har en god sak og at loven er klar.

– Ingen må sette i verk noe som urimelig eller unødvendig er til skade eller ulempe for naboeiendom. Vi hadde ikke tatt ut stevning hvis vi ikke mente vi hadde en god sak, sier Stabell.

– Sliter med sterke minner

I alt 22 naboer står bak stevningen, som ble sendt til Ringerike tingrett fredag 24. juni.

Naboene mener de blir påført unødvendig smerte, ved at de daglig blir minnet om terrorhandlingene på Utøya den 22. juli 2011.

I en pressemelding skriver de at de ikke er imot et minnested i Hole, men de ønsker ikke at det legges til Sørbråten.

– Vi synes det er grusomt at staten ønsker å plassere dette i det lokalmiljøet som aktivt reddet mange ungdommer 22. juli. Mange sliter allerede med sterke minner fra denne dagen og trenger ikke en ytterligere påminner for å minnes brutaliteten vi ble vitner til, heter det i en pressemelding fra saksøkerne.

Holder at en nabo kan påvise ulempe

Selv om naboene nå har levert sin stevning mot staten, er det ifølge advokat Stabell ikke gitt at byggingen på Sørbråten blir satt på vent.

– Det er opp til staten å bestemme det, men jeg håper de har såpass respekt for rettsapparatet at de ikke starter bygging før domstolene har tatt standpunkt til om det er lovlig, sier Stabell.

Selv om i alt 22 naboer står bak stevningen, trenger ikke alle å bevise at de vil få lidelser som følge av minnesmerket.

– Det er tilstrekkelig at én av naboene kan påvise en unødvendig ulempe, sier Stabell.

Han håper saken kan komme opp for Ringerike tingrett i løpet av høsten.

Tar stevningen til etterretning

Kommunal- og moderniseringsdepartementet skriver i en e-post til NRK at de ikke har mottatt stevningen ennå.

– Vi ser via media at stevningen skal være sendt Ringerike tingrett fredag og tar det til etterretning. I tråd med ordinær praksis vil Regjeringsadvokaten være statens prosessfullmektig. Så lenge dette ser ut til å bli en sak for domstolene, er det ikke naturlig å uttale seg om saken, skriver departementsråd Eivind Dale.