Ryde anker avgjørelse

Elsparkesykkelselskapet Ryde anker avgjørelsen fra Oslo tingrett om en maksgrense på antall elsparkesykler i Oslo.

Etter at kommunen innførte en grense på 8000 utleiesparkesykler, gikk Ryde sammen med Voi og Tier rettens vei for å få satt dette på vent inntil videre, men tapte.

Ryde viser til at deres juridiske rådgiver mener det er riktig å prøve saken i lagmannsretten, men har ingen ytterligere kommentar.

Tier og Voi har bestemt seg for ikke å anke.