Hopp til innhold

Reservasjons-ja fra Valgerd

Valgerd Svarstad Haugland sier ja til reservasjonsretten. Hun presiserer at standpunktet om å tillate fastleger å nekte å henvise til abort er tatt som fylkesmann og ikke som tidligere KrF-leder.

Valgerd Svarstad Haugland

– Vi peker på enkelte områder som vil gjøre det enklere for pasienten å få rettighetene sine oppfylt, sier fylkesmann Valgerd Svarstad Haugland.

Foto: Olav Juven / NRK

– Jeg har ikke svart på denne høringen som tidligere KrF-leder. Jeg har svart på denne som fylkesmann, og for meg er det veldig viktig å skille disse rollene, sier fylkesmann i Oslo og Akershus, Valgerd Svarstad Haugland.

Lars Sponheim

Fylkesmann i Hordaland, Lars Sponheim, ga et klart nei til reservasjonsretten i sin høringsuttalelse.

Foto: Hallgrim Hals / NRK

Mer avdempet enn Sponheim

For noen uker siden sa Valgerd Svarstad Hauglands fylkesmannskollega i Hordaland, tidligere Venstre-leder Lars Sponheim, et klart og rungende nei til regjeringens forslag om reservasjonsrett.

Høringsuttalelsen fra Sponheim, som er tilhenger av selvbestemt abort, var holdt i klar politisk tone.

Fylkesmannen i Hordaland bruker begrep som «ikke legg stein til børen» og «abortloven er i harmoni med diskrimineringsvernet som følger av norsk lov og internasjonale konvensjoner», for å uttrykke sitt klare nei til reservasjonsretten.

Svarstad Hauglands høringsuttalelse er mer avdempet. Men et reservasjons-ja ligger i bunn.

Hun skriver blant annet: «Etter Fylkesmannen i Oslo og Akershus’ vurdering er det viktig og riktig at det er snakk om en ”mulighet” og ikke en ”rettighet” for leger til å reservere seg mot å henvise til abort.»

– Vi sier i hvert fall ikke nei til reservasjonsretten, men vi peker på enkelte områder som vil gjøre det enklere for pasienten å få rettighetene sine oppfylt, sier Svarstad Haugland til NRK.no.

Vil ha henvisning samme dag

Fylkesmannen i Oslo og Akershus foreslår derfor endringer som vil gjøre det lettere for abortsøkende kvinner i praksis å bli henvist dersom fastlegen reserverer seg.

Blant annet mener fylkesmannen at pasienten må få tilbud om konsultasjon hos ny lege samme dag, og ikke innen neste virkedag.

Valgerd Svarstad Haugland tror ikke hun vil bli mistenkt for å ikle seg politikerhatten og dermed bli kategorisert som abortmotstander.

– Nei, det tror jeg ikke hvis man leser høringsuttalelsen. Den er veldig saklig, og vi peker på noen forbedringer og vi peker på vårt oppdrag, sier Svarstad Haugland.

– Hvorfor er det naturlig for fylkesmannen å avgi en høringsuttalelse i en så politisk betent sak?

– Vi har jo et tilsynsoppdrag med legene og tilbudet til pasientene, så derfor er det vår plikt, eller i hvert fall en mulighet for oss, å gi et høringssvar. Derfor synes jeg det er viktig at vi gjør det uten å ta den politiske debatten. Vi svarer på det vi blir spurt om og det som er vårt ansvar, avsluttet fylkesmannen i Oslo og Akershus, Valgerd Svarstad Haugland.

Oslo bystyre vil si nei til reservasjonsretten i sin høringsuttalelse senere i dag, noe som ble kjent allerede 20. mars.

Les høringssvarene: