Ny rekord i hvitvaskingsmeldinger

251 personer i Skatt øst har unnlatt å oppgi 1,1 milliarder kroner i formue de siste fem årene.

Jan Egil Kristiansen

Jan-Egil Kristiansen i Skatt-øst kan fortelle om ny rekord i hvitvaskingsmeldinger.

Foto: Holm, Morten / SCANPIX

Personene har blitt avslørt av hvitvaskingsmeldinger fra bankene, som har meldt dem inn til Økokrim etter at det ble oppdaget mistenkelige transaksjoner.

– I disse tilfellene er det personer som tar ut store beløp, gjerne millionbeløp, fra bankkontoen før årsskiftet og setter dem inn igjen rett etter årsskiftet, sier skattekrimsjef i Skatt øst, Jan-Egil Kristiansen til NRK.no.

Når pengene tas ut av banken før årsskiftet, kommer de ikke med på bankoppgavene som sendes til skattemyndighetene og blir ikke tatt med i selvangivelsen.

– Men det er ikke riktig, for da sitter de med pengene hjemme, enten i kontanter eller i såkalte bankremisser. Her er det ofte et ønske om å unndra formueskatt, sier Kristiansen.

– Kan fort bli dyrt

Skatt øst har mottatt rekordmange slike meldinger fra Økokrim i år. Årsaken er at bankene har blitt flinkere til å innrapportere saker, mener Kristiansen.

– I år har vi mottatt 76 slike meldinger. Det er en kraftig økning fra i fjor da vi bare fikk inn 19 meldinger. Vi har stusset over hvorfor det blir så mange nå, for vi trodde det var noe som folk nesten hadde sluttet med, men det har de altså ikke. Det viser seg at det har vært underrapportering tidligere.

I løpet av de fem siste årene har 251 personer i Skatt øst blitt tatt for å unndra bankinnskudd fra beskatning. Totalt har disse personene unnlatt å oppgi 1,1 milliarder kroner i formue.

Å bli tatt for å lure unna penger fra beskatning kan fort bli dyrt, sier Kristansen.

– Skattekrim følger opp alle slike saker og har i tillegg til de store formuene også avdekket 26 millioner kroner i inntekter som ikke er oppgitt til beskatning. Det er overraskende at så mange prøver seg på denne metoden når de så lett blir avslørt. Skattekravene inklusive renter og 60 prosent tilleggsskatt kan bli svært store, sier Kristiansen.