Prislapp: 280 millioner kroner

Regjeringen vil opprettholde ankomstsenteret i Råde, og anslår at det vil gi økte utgifter på flere hundre millioner kroner.

Mottakssenteret i Råde

MILLIONREGNING: Ankomstsenteret i Råde anslås å koste 280 millioner kroner til neste år, kommer det frem av regjeringens tilleggspunkt til forslag til statsbudsjett for 2016.

Foto: Gøril Furu / NRK

Det kommer frem av regjeringens tilleggsforslag til hvordan de skal betale gigantregningen på flyktninger.

Siv Jensen og Erna Solberg snakker samme i stortingssalen

REGNING: Regjeringen vil stramme inn for å betale flyktningregningen på flere milliarder. Siv Jensen og Erna Solberg varsler også ekstra penger til politi, grensekontroll og mottak.

Foto: Junge, Heiko / NTB Scanpix

Regjeringen anslår at ekstraregningen vil bli på ni milliarder kroner, kostnader som vil gå til drift av asylmottak, mer politi, bosetting i kommunene, økt saksbehandling i UDI og håndtering av enslige mindreårige asylsøkere.

– Alvorlige trusler

Et av tilbudene som vil bli opprettholdt er ankomstsenteret i Råde, i de tidligere forrretningslokalene i Østfold.

Regjeringen legger nå opp til å videreføre ankomstsenteret på Råde og øke bemanningen for å ivareta sikkerheten ved innkvarteringen av asylsøkere.

Den siste tiden har senteret vært utsatt for trusler. De har kommet frem i ulike nettdebatter. Det har blant annet blitt foreslått å tenne på mottakssenteret. Noe politiet tar på stort alvor.

– Vi tar sånne hendvendelser på alvor og undersøker dem, men vi har også fokus på sikkerhet inne og ute på ankomstsenteret, sa lensmann i Vansjø Kjetil Lunde til NRK.

Lensmann i Våler, Kjetil Lunde foran ankomstsenteret i Råde

ALVOR: Regjeringen foreslår nå ekstra penger til ankomstsenteret i Råde, spesielt etter at det har vært utsatt for trusler. Lensmann Kjetil Lunde følger ekstra med på trusselbildet.

Foto: Bengt-Eigil Ruud / NRK

I forlaget til statsbudsjett anslås ankomstsenteret i Råde å gi økte utgifter på 280 millioner kroner.

Mer kontroll på tog og buss

Regjeringen foreslår også å øke bevilgningen til politiet og PST samlet med 353 millioner kroner.

Dette mener myndighetene er nødvendig for å øke kapasiteten til registrering, sikkerhetsvurderinger og ID-arbeid.

Videre økes kapasiteten i Øst-Finnmark politidistrikt for å håndtere situasjonen ved Storskog og Kirkenes.

Regjeringen har bedt politiet øke territorialkontrollen, blant annet ved å patruljere grensenære områder og foreta kontroller på busser og tog.

Kontroll av syrere på Svinesund

KONTROLLER: Regjeringen ønsker flere kontroller på tog og buss. Her under en kontroll på Svinesund.

Foto: Junge, Heiko / NTB scanpix

Det legges også opp til å øke bemanningen i Utlendingsdirektoratet (UDI) med om lag 290 årsverk for å håndtere utfordringene knyttet til det økte antallet asylsøkere og beboere i mottak.

I tillegg vil regjeringen øke bevilgningen til tolker i forbindelse med den økte saksmengden i UDI. Samlet foreslås bevilgningen til UDI økt med 301 millioner kroner.