– Her blir det ikke bøter, men fengsel

Politiet vil gå inn for fengselsstraffer for utbyggerne som er involvert i korrupsjonssaken i Drammen.

Korrupsjonssaken i Drammen

Utbyggerne som har betalt penger til de to korrupsjonssiktede byggesaksbehandlerne i Drammen kommune bør i fengsel, mener politiet. Den kvinnelige saksbehandleren ble siktet for grov korrupsjon i januar 2016.

Foto: Bjørn Olav Nordahl / NRK

Den erfarne politiadvokaten Hans Lyder Haare ved øko-avsnittet i Sør-Øst politidistrikt i Drammen har jobbet med korrupsjonssaken siden etterforskningen startet høsten 2015.

Han er den som nå har sendt tre saker videre til statsadvokaten for påtaleavgjørelse.

I løpet av våren følger sakene mot utbyggerne på rekke og rad, mens straffesaken mot de to hovedpersonene trolig blir berammet til utpå høsten.

Vil be om fengsel

Hans Lyder Haare

Politiadvokat Hans Lyder Haare vil innstille på fengselsstraff for utbyggerne som er involvert i korrupsjonssaken i Drammen.

Foto: Tordis Gauteplass / NRK

– Vi kommer til å be om at de straffes med fengsel, ikke med bøter, sier Haare, om utbyggerne.

Politiadvokaten er tydelig på at selv om bare tre utbyggere kommer til å få påtaleavgjørelsen i løpet av en ukes tid, så gjelder hans vurderinger for samtlige av tiltakshaverne som er involvert i korrupsjonssaken.

– Jeg tror ikke det kommer til å være snakk om bøter i det hele tatt, bare fengsel. Vi er inne på en banehalvdel hvor det er lite som skal til for at det er snakk om grov korrupsjon, sier Haare til NRK.

27 utbyggere i politiets søkelys

Bare én av til sammen 27 utbyggere har i avhør erkjent medvirkning til korrupsjon i den omfattende saken. To saksbehandlere i Drammen kommune, en mann og en kvinne, er siktet som hovedmenn.

De skal ha tatt seg betalt for å sluse byggesaker gjennom det kommunale systemet.

Politiet har en lang rekke lydopptak av samtaler mellom saksbehandlerne og utbyggerne. I tillegg har etterforskerne sikret seg kopier av transaksjoner mellom utbyggerne og hovedpersonene.

Illustrasjon av politispaner som filmer den korrupsjonsmistenkte kommuneansatte kvinnen i vestibylen

Korrupsjonssaken i Drammen ble avslørt etter omfattende etterforskning høsten 2015. Blant annet ble den korrupsjonssiktede kvinnen filmet på rådhuset i Drammen av en sivil politimann med kamera i brillene.

Foto: Marco Vaglieri / NRK (Illustrasjonstegning)

– Spørsmålet er om man virkelig skal tro på at utbyggerne ikke visste hva de var med på, sier Haare lakonisk.

Et stort flertall av sakene i korrupsjonsetterforskningen har involvert drammensere av ikke-norsk etnisk opprinnelse.

Støtter seg på tidligere dom

Etter det NRK forstår baserer politiet sine vurderinger blant annet på en dom fra Nedre Romerike fra 2014.

Her ble en 62 år gammel mann dømt til 120 dagers fengsel hvorav 75 dager var ubetinget. Mannen hadde tilbudt en kommunal saksbehandler å låne en leilighet på Gran Canaria i to uker, mot at en byggesøknad ble hurtigbehandlet. Verdien av tjenesten ble av retten vurdert til 19.000 kroner.

I Drammen har utbyggerne betalt langt høyere summer til de to korrupsjonssiktede. NRK har tidligere fortalt at en utbygger har betalt til sammen 160.000 kroner, mens en annen har betalt 80.000 kroner, en tredje 90.000. I tillegg har politiet oversikt over en lang rekke andre tilsvarende utbetalinger med noe lavere beløp.