Hopp til innhold

Pengestrøm til NAV etter taxisnusk

Pengene strømmer inn til den nye Arbeids- og velferdsetaten NAV etter million-jukset blant Oslo-drosjene.

Taxi
Foto: Erlend Aas / Scanpix

Kontrollmyndighetene har fått inn sju av i alt 60 millioner kroner som taxisjåfører skal ha jukset til seg i trygdeutbetalinger, samtidig som de kjørte drosje svart.

- Det er bra at de gjør opp for seg, sier kontrolldirektør i NAV, Magne Fladby.

- Samtidig er det påfallende at de fremdeles har så mye penger når vi nå har kontrollert inntektene og ligningen deres.

Politianmelder

Det er nå tre og et halvt år siden politi og skattemyndigheter avslørte omfattende juks i drosjenæringen i Oslo.

Men saken dreier seg ikke bare om skattejuks: Over 300 sjåfører har hevet sykepenger og arbeidsledighetstrygd samtidig som de kjørte taxi svart. Nå er flere av dem politianmeldt.

- Vi har anmeldt 62 personer hittil og vi utelukker ikke at vi kan komme opp i det dobbelte antall anmeldelser. Når vi ikke anmelder alle personene så er det fordi det er større beviskrav når det gjelder å gå til en strafferettslig forfølgning enn det er til en sivilsak for å få tilbake pengene, sier Fladby.

Utvider granskingen

Trygdemyndighetenes granskinger har hittil bare dreid seg om årene 2000 til 2002. Nå vil sjåførenes trygdebruk også de fire siste årene bli gransket, varsler Fladby.

- Det er grunn til å tro at vi finner nokså mange flere saker enn det vi hittil har sett på. Vi har allerede sett på noe i perioden 2003-2006 i de sakene vi har vært inne i. Og vi kommer da også over tilfeldigvis andre saker.

Den største trygdemisbruket er en sjåfør som jukset til seg nesten en og en halv million kroner i uførepensjon over flere år, samtidig som han kjørte drosje svart.

I 2007 skal Arbeids- og velferdsetaten NAV også granske legene som hjalp sjåføren til å jukse med trygden.

- Vi vil nå vurdere de sakene vi har gått igjennom og å se om det er gjengangere av leger i disse sakene som da kan mistenkes å ha skrevet feilaktige erklæringer bevisst eller ubevisst både når det gjelder sykepenger og uførepensjoner.