Hopp til innhold

På topp blant pensjonskassene

Halden kommunale pensjonskasse var blant de dårligste, men er nå en av landets mest robuste.

Eivind Hansen

LEDER ROBUST PENSJONSKASSE. - Vi har en solid buffer og tåler brått fall i aksjemarkedet, sier Eivind Hansen.

Foto: Stein Ove Korneliussen / NRK

På 90-tallet var Halden kommunale pensjonskasse ute og kjøre.

Det var investert store beløp i IT-aksjer der verdiene gikk tapt, Kredittilsynet kom inn i bildet, styret trakk seg og rettsakene kom i kjølvannet av tapene.

For å rette opp i økonomien måtte kommunen overføre mange eiendommer til den kommunale pensjonskassen.

- I dag tåler vi en del ujevnheter i aksjemarkedet, og vi er robuste, sier daglig leder i Halden kommunale pensjonskasse Eivind Hansen til NRK.

Les også:

PENGER PENGER

HAR GOD BUFFER. Den kommunale pensjonskassen i Halden sitter med store verdier i form av aksjer og eiendom.

Foto: Kallestad, Gorm / NTB scanpix

En av landets beste

Per 30. juni hadde den store leverandøren av kommunal tjenestepensjon - KLP en verdijustert avkastning på 2,8 prosent, skriver Kommunal Rapport.

15 av 19 pensjonskasser Kommunal-Rapport.no har fått tall fra, har bedre avkastning enn dette, og samtlige slår DNB og Storebrand.

Halden kommunale pensjonskasse er i særklasse, og var best i 2012.

I følge Kommunal Rapport har den kommunale pensjonkassen i Halden så langt i år en avkastning på 4,4 prosent.

- Vi har en god egenkapital. Det gjør at vi tåler å flyte med i aksjemarkedet.

Skulle det bli en situasjon som i 2008 med kraftig fall, slipper vi å panikkselge aksjer, sier Eivind Hansen til NRK.

Store muskler

Hansen beskriver Halden kommunale pensjonskasse, som med mye større muskler enn det man hadde tidligere.

- Hvis man ikke har egne midler og markedet faller, har man et kjempeproblem, sier han.

Hansen sier at med en eventuell svikt vil Finanstilsynet brått komme på banen, og det kan bli en krise for kunden.

- Vi har god buffer og god egenkapital, og kan levere det vi skal til Halden kommune, sier Eivind Hansen til NRK.

Halden kommune rådhuset

PENSJONSKASSENS EIENDOM. Rådhuset og resten av kvartalet med det tidligere Folkets Hus og flere andre bygninger eies av Halden kommunale Pensjonskasse.

Foto: Rainer Prang / NRK

200 millioner i eiendom

Etter krisen på 90-tallet måtte kommunen overføre eiendommer til den kommunale pensjonskassen for å sikre verdier.

Det ble ansett for å være en vinn-vinn-situasjon for pensjonskassen og kommunen, at det ble inngått et gjensidig, evigvarende leierforhold for eiendommene.

Nå ønsker Halden kommune av økonomiske årsaker å sentralisere virksomheter, og det melder seg et behov for å komme seg ut av leieavtalene med pensjonskassen.

- Det beste for kommunen er å eie eiendomme selv. Det nest beste er å leie av oss, fordi vårt overskudd går tilbake til kommunen, sier Hansen.

Halden kommunale pensjonskasse sitter med eiendommer verdt 200 millioner kroner, og en del av dette vil nå bli forsøkt solgt.

- For kommunen innebærer en sentralisering til færre eiendommer en reduksjon i driftskostnadene. For oss innebærer salg av eiendommene at vi slipper vedlikeholdskostnader, sier han.