På høring etter år med planer

Nå sendes planen for Ringeriksbanen og E16 ut på høring. Banen skal redusere reisetiden mellom Oslo og Hønefoss med en time. Samtidig kuttes reisetiden med Bergensbanen like mye. Ny firefelts Europaveg skal knytte Ringerike og Hole tettere mot Oslo.

Ringeriksbanen
Foto: Illustrasjon