Østfold har flest keisersnitt

Nesten hvert fjerde barn forløses med keisersnitt i fylket, og det er den høyeste andelen i landet.

Video nsps_upload_2010_1_26_19_38_52_510.jpg
Denne videoen er dessverre ikke tilgjengelig. Kontakt oss dersom du har spørsmål.

Tall fra Folkehelseinstituttet viser at Østfold ligger på topp i Norge når det gjelder andelen fødsler ved keisersnitt.

– Kvinner ønsker medbestemmelse

Hilde Hoel

Avdelingssjef Hilde Hoel ved Sykehuset Østfolds kvinneklinikk sier det er ønskelig å få ned andelen keisersnitt i Østfold.

Foto: Jan Kenneth Bråthen / NRK

Antall keisersnittfødsler har økt kraftig de siste årene.

En av årsakene er at Sykehuset Østfold i sterkere grad enn tidligere lar vordende mødre få bestemme selv hvordan de ønsker at barnet skal forløses.

– Vi vet at i samfunnet i dag er det et ønske om medbestemmelse, og dette har vi tatt til etterretning, slik at vi har nok gitt tillatelse til å velge fødselsmetoden selv. Det vil si at vi respekterer kvinnens ønske om selvbestemt keisersnitt, sier avdelingssjef Hilde Hoel ved Kvinneklinikken.

– Myte at keisersnitt ikke gjør vondt

En annen årsak kan være at mødre tror forløsning ved keisersnitt er mindre smertefullt.

– Jeg tror nok kanskje det er en myte om at det er mindre vondt å ta et keisersnitt enn en fødsel, og man tror det er sikrere. Men det er ganske vondt å få utført et keisersnitt, og der et ganske stort inngrep, sier Hoel.

Dobbelt så vanlig i Østfold som i Hordaland

I mange tilfeller er keisersnitt en nødvendig løsning for å redde mor og barn, men tall fra Østfold kan tyde på at det utføres unødvendig mange slike inngrep.

Av alle fødslene i fylket i 2008 skjedde 21,3 prosent ved keisersnitt.

Andelen er nesten dobbelt så høy som i Hordaland.

– Får komplikasjoner

Dette bekymrer legene i Østfold.

– Vi synes det er et problem, fordi vi vet at vi får komplikasjoner når vi gjør et operativt inngrep, og det kan også få konsekvenser for senere graviditeter, sier Hoel.

På tross av denne risikoen er det altså mange kvinner som ønsker å ta keisersnitt.

Verdens Helseorganisasjon anbefaler en keisersnittandel på 16 prosent.

– Ønsker å redusere andelen keisersnitt

Gjennomsnittet i Norge ligger litt over, mens Østfold altså ligger betydelig høyere.

Sykehuset Østfold ønsker nå å få ned andelen keisersnitt.

– Gjennom årene har keisersnittfrekvensen øket, og den ligger høyere enn vi ønsker, og derfor vil vi gjøre noe med det. Vi skal nå se på årsakene til dette for så eventuelt å sette i gang tiltak for å få ned andelen, sier avdelingssjef Hoel.

I 2008 var andelen forløsninger ved keisersnitt i Østfold 21,3 prosent. Deretter fulgte Nord-Trøndelag med 20,8 prosent og Hedmark med 19,6 prosent.

Hordaland hadde den laveste andelen med 11,6 prosent, fulgt av Rogaland med 14,2 prosent og Troms med 15 prosent.