Hopp til innhold

Oslofolk sier de har brukt mindre vann

Oslofolk sier de har brukt mindre vann etter SMS-en som kom fra kommunen. Det viser en spørreundersøkelse gjort av Respons Analyse for Vann og avløpsetaten.

85 prosent sier de har redusert vannforbruket etter SMS-en og øvrig kommunikasjon. Vann- og avløpsetatens målinger viser også at vannforbruket har vært stabilt lavere etter at SMS-en ble sendt.