Hopp til innhold

Oslofjordtunnelen åpen for tungtrafikk

I dag åpner Oslofjordtunnelen for tungtrafikk hele døgnet igjen.

Etter en storbrann i tunnelen i mai 2017, der en tungbil lastet med papir tok fyr, innførte Vegdirektoratet kjøreforbud i rushtrafikken, først for kjøretøy lengre enn 12,5 meter, senere for kjøretøy over 32 tonn. I denne perioden har tungbiler måtte benytte ferjesambandet mellom Moss og Horten eller kjøre om Oslo.