Oslo heiste seks store prideflagg

I løpet av pride-måneden har regnbueflagg flere steder i landet blitt kappet ned, stjålet og tent på. Som et svar på angrepene skal flaggingen ved Rådhuset utvides til å gjelde hele perioden som Oslo Pride varer.

Selve pridefeiringen starter i dag, og klokken 12.00 ble seks store regnebueflagg heist til topps ved Rådhuset.

– I dag heiser vi regnbueflagget her på Rådhuset for å synliggjøre at Oslo skal være en mangfoldig, tolerant og inkluderende by. I Oslo skal alle være velkomne, sier ordfører Marianne Borgen i sin tale.

Borgen sier angrepene på flaggene er helt uakseptabelt og utrolig trist.

– At flagget angripes er en påminnelse om at kampen for mangfold og toleranse i byen vår må kjempes videre.

Seks store prideflagg.
Foto: Nadir Alam / NRK