Oslo-byrådet gir støtte til 8000 nye ladepunkter

Norge vil være best i verden når det gjelder å satse på elbil, men ladestasjoner har vært mangelvare. Nå bevilger byrådet penger til 8000 nye ladepunkter i borettslag i Oslo neste år.

Raymond Johansen og Lan Marie Nguyen Berg

ELEKTRISKE: Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) og byråd for miljø og samferdsel Lan Marie Berg (MdG) vil gjøre det lettere å være elbileier i hovedstaden.

Foto: Ola Mjaaland / NRK

I morgen legger Oslo-byrådet frem sitt budsjettforslag for 2018.

NRK vet at budsjettforslaget innebærer en tredobling av midlene til ladepunkter i Oslo. Bakgrunnen er den massive økningen av elbiler på norske veier, og at det for første gang selges flere elbiler enn bensin- og dieselbiler i Oslo.

– Ikke plass til flere

Det er på høy tid at antallet ladestasjoner i Oslo økes, sier Petter Haugneland, kommunikasjonsdirektør i Norsk elbilforening.

Petter Haugneland, kommunikasjonsleder Norsk elbilforening

Petter Haugneland er kommunikasjonsdirektør i Norsk elbilforening.

Foto: Stian Pedersen / NRK

– Per i dag er det ikke plass til så veldig mange flere elbiler i Oslo. Egentlig ingen, fordi det er veldig trangt om de ladeplassene som finnes, sier Haugneland.

Han får støtte av Petter Musken, som pendler til Oslo med elbil.

– Jeg ser problemet med at det ikke er mer plass. Det er vanskelig for de som bor her å finne parkeringsplasser. Her må det jobbes videre, sier Musken.

Enklere med ladepunkt i borettslag

I budsjettet for neste år pumpes det inn 59 millioner ferske kroner inn i elbilsatsingen. Til sammen 99 millioner kroner brukes på elbiler i neste økonomiperiode.

Petter Musken pendler med elbil

Petter Musken pendler til Oslo med elbil og er glad for flere ladepunkter.

Foto: Stian Pedersen / NRK

20 millioner kommer fra Klima- og energifondet i Oslo og er øremerket en tilskuddsordning som gjør det enklere og rimeligere for borettslag som ønsker å etablere ladepunkter i sameiets garasjeanlegg.

Midlene vil særlig gjøre det enklere og rimeligere for borettslag som ønsker å etablere ladepunkter i sameiets garasjeanlegg.

Pengene skal gå til:

  • 200 ordinære ladestasjoner
  • 400 semihurtigladere
  • 6 hurtigladere
  • 8000 ladepunkter i borettslag
Elbilar til lading nær Holbergs plass i Oslo

Elbiler til lading nær Holbergs plass i Oslo. Nå selges det for første gang flere elbiler enn bensin- og dieselbiler i Oslo, men ladestasjonene har manglet. Nå skal det særlig bli enklere for borettslag å få på plass ladepunkter.

Foto: Gunn Evy Auestad / NRK

Tredobling

Lan Marie Berg, byråd for miljø og samferdsel, sier bakgrunnen for satsingen er at det for første gang selges flere elbiler enn bensin - og dieselbiler i Oslo.

– For at utviklingen skal fortsette er det viktig med god tilgang på ladeinfrastruktur. Derfor tredobler byrådet investeringstakten i ny ladeinfrastruktur både for personbiler, taxi og varebiler i 2018, sier Berg.

Lan Marie Nguyen Berg

Miljøpartiet De Grønnes Lan Marie Nguyen Berg er byråd for miljø og samferdsel i Oslo.

Foto: Petter Nielsen / NRK

Byrådet har i år fått på plass en tilskuddsordning til borettslag og sameier for at de kan få på plass målestasjoner.

– Støtteordningen har blitt veldig populær, og byrådet vil derfor øke tilskuddspotten til 20 mill. kr neste år. Det vil gjøre det mulig at til sammen 8000 ladepunkt vil få støtte. Det er fortsatt mulig å søke nå i 2017, sier Berg.

1000 hurtigladere i året

Byrådets forslag skal endelig behandles i bystyret, der byrådet har flertall gjennom en budsjettavtale med Rødt.

Haugneland og Norsk elbilforening har regnet på hva som skal til for at Norge når de ambisiøse klimamålsetningene, om at fossile biler skal fases ut innen 2025. Han mener ladestasjoner har vært den store baugen for at elbilsatsingen skal blomstre for fullt.

– Vi har satt et mål om 400.000 elbiler i 2020, og da mener vi at det trengs en 4000 hurtigladepunkt innen 2020, eller tusen nye hurtigladere hvert år, nasjonalt sett.