Omkamp for å beholde trikken

Formannskapet i Bærum har vedtatt omkamp for å beholde trikken mellom Jar og Bekkestua.

Bakgrunnen for vedtaket er et brev fra Ruter som sier at trikkelinja skal stoppe ved Jar. Kostnadene ble ansett som for høye for å videreføre trikk til Bekkestua.