Nye tog knuser E18 i samfunnsnytte

Flere motorveger som nå planlegges rundt hovedstaden erklæres som samfunnsøkonomisk ulønnsomme. Det aller nyttigste tiltaket er å tilrettelegge for flere tog.

Kø på E18 ved Skøyen

E18 KOSTER: Ny E18 gjennom Asker og Bærum gir dårlig uttelling i et nytteperspektiv. Minus 30–40 øre for hver krone investert.

Foto: Solum, Stian Lysberg / SCANPIX

I forslaget til Nasjonal transportplan (NTP) som nylig er presentert, er ulike samferdselsprosjekt vurdert og rangert ut fra samfunnsøkonomisk nytte.

Og det prosjektet som kommer aller dårligst ut i Osloområdet er ny motorvei mellom Vinterbro i Ås i Akershus og Retvet ved grensen til Østfold.

– Ja, det er et kostbart å gjennomføre den utbyggingen. Samtidig som det ikke er veldig store avviklingsproblemer på den strekningen i dag, sier avdelingsdirektør Jan Fredrik Lund i Statens vegvesen.

Jan Fredrik Lund i Statens vegvesen

Avdelingsdirektør Jan Fredrik Lund i Statens vegvesen.

Foto: Dag Aasdalen / NRK

Motorvei til Sverige

For hver krone investert i denne firefeltsvegen er det beregnet at samfunnet taper 89 øre. Det gir en negativ samfunnsnytte på 5,8 milliarder kroner ifølge Nasjonal transportplan.

Men E18 er allerede bygget ut med fire felt fra Østfoldgrensa og mot Sverige. Det gjør at utbyggingen i Akershus likevel kan forsvares.

Ordfører i Ski Tuva Moflag (Ap), synes dette blir for dumt å snakke om lav nytte.

– Dette er vei som har motorvei i begge ender, også mangler det en liten strekning i midten. Da blir det for dumt å skyve prosjektet ut i tid nå, sier Moflag til NRK.

Dyr utbygging også i vest

Ny E18 gjennom Asker og Bærum gir også dårlig uttelling i et nytteperspektiv. Minus 30–40 øre for hver krone investert. Og samlet en negativ samfunnsnytte på 37 milliarder kroner for strekningen Ramstadsletta-Drengsrud.

Det som gjelder for mange av prosjektene som får minus i margen ifølge Lund i Statens vegvesen, at du får lite reduksjon i reisetid.

Lisbeth Hammer Krog

KØ: Lisbeth Hammer Krog mener ekspertene har ikke tatt høyde for køkostnader.

Foto: Elin Martinsen / NRK

– Samtidig som prosjektene er svært kostbart.

Bærumsordfører Lisbeth Hammer Krog mener regnestykket ikke er så enkelt.

– Her er det ikke tatt høyde for de køkostnadene som dagens E18 resulterer i. Næringslivet taper milliarder av kroner i køkostnader. Med nye E18 vil man få en smartere trafikkavvikling og bedre kollektivtilbud. Hvis man tar med disse elementene inn i regnestykket, får man frem den reelle nytteverdien.

Lønnsomt med tog

Prosjektet som kommer aller best ut i hovedstadsområdet handler om å tilrettelegge for flere togavganger, og går under navnet «Ruteplan 2027».

– I den planen er det tiltak som gjør at man kan få utløst et helt annet togtilbud i østlandsområdet, sier Lund.

Lars Haltbrekken i Naturvernforbundet håper politikerne bruker tallene til å skrinlegge planene om et utvidet E18 for godt.

– I stedet må de tilrettelegge for bedre kollektivtilbud, sier Haltbrekken til NRK.

Utregningene av hvert enkelt prosjekts samfunnsnytte følger retningslinjer gitt av Finansdepartementet, men det er ikke gitt at politikerne vil legge avgjørende vekt på regnestykket. Beslutningene skal tas i Stortinget våren 2017.